Barokní park jak vystřižený z učebnice je v Chroustovicích

8. srpen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Chroustovický pozdně barokní zámek s parkem

Objevili jsme málo veřejnosti známý barokní zámecký komplex budov a parku s rokokovou zdobností, který svou rozlehlostí a formou vybočuje ze souboru šlechtických sídel na Pardubicku.

Zámecký areál v Chroustovicích je rozlehlý, koncipovaný v přísných geometrických linkách, krajky květinových vzorů v takzvané francouzské zahradě dají tušit profesionální znalost.

Ale nepředbíhejme. Zatím jsme zámeckou bránou vkročili do čestného dvora. Chybí jen červený koberec. Slovo dvůr není to pravé. Uprostřed obdélníku hospodářských budov kráčíme vstříc impozantní budově zámku. Několik metrů před vchodem teče náhon, přecházíme přes lávku s kamenným zábradlím, opakuje se i po stranách. Voda tak oddělila zámecké budovy od hospodářských. Čeká nás velkorysý vstup.

Přestavby v duchu radosti

V historii zámek s okolím stále měnil majitele. Pro stavební úpravy, které vnímáme dnes, je důležité vlastnictví Chroustovic Filipem Kinským. Patřil do větve chlumecké, a přestože se více věnoval vojenství, zámek nechal přestavět v duchu pozdního baroka, takže nechyběla moderní zdobnost, a barokní stavba získala rokokové sladké mámení.

Kudrlinkové ozdoby a rostlinné motivy hýří zlatou a bílou barvou. Okázalé ornamenty. Filip byl ve Vídni jako doma, a proto zahrady chroustovické se svou malebností a velkorysostí podobaly té císařské v Schönbrunnu.

Nejvýrazněji se za jeho doby vlastnictví změnilo zámecké jižní zahradní průčelí. Byla vybudována terasa na třech arkádách se dvěma schodišti do zahrady. Na terasu se otevíral nově vybudovaný hlavní sál v prvním patře. Terasu ohraničovala kamenná balustráda s kovanou rokokovou mříží. Na rozích a ohybech byly umístěny dekorativní vázy a skupinky amorků. Odtud je fascinující pohled na květinovou ornamentální výšivku parteru, odborně brodérii.

Pohled z terasy zámku v Chroustovicích na barokní zahradu

Zámecké nádvoří se otevřelo do tzv. francouzské zahrady. Od zámku středem zahrady vede osa souměrnosti, asi kilometr dlouhá. Na budovu uprostřed navazuje osázený parter, to je záhon květin osázený do ornamentálních vzorů. Na obě strany podél osy zahradníci udržují původní geometrické obrazce pomocí dřevin živých plotů, čtverce či kruhy s intimním prostorem. Prostor je v rokoku důsledně intimní, tj. uzavřený.

Zahradu ohraničuje kanál Novohradky, za ním je prostor pro procházky v lesíku a dál pokračuje lesopark a bažantnice. V dáli je vidět lipová alej, která pokračuje do krajiny.

Náročná přestavba Filipa Kinského byla dokončena roku 1780

Lidé z okolí pro něho rádi pracovali, svým nepovýšeným chováním si získal sympatie. Podporovali ho. Když na vídeňském dvorním plese zastihl manželku s tanečníkem v důvěrném rozhovoru a bez rozmyšlení mu dal pár pohlavků a vzápětí utekl a schovával se před trestem císařovny Marie Terezie, lidé z nedaleké obce ho našli, neprozradili, a nosili mu jídlo.

Po dostavbě už jen žil životem vojáka, byl generálem rakouské armády, rozvedl se, zůstal bezdětný a svůj majetek předal synům bratra. Když bylo jeho sestře nejhůř, ovdověla v 33 letech, žila zde na zámku u svého bratra.

Veřejnosti nebyl nikdy přístupný

Od roku 1919 zámecký areál sloužil nemocným. Byla zde léčebna, později výchovný ústav. Veřejnosti nebyl nikdy přístupný a prostory uvnitř se musely podřídit realitě. Dnes v zámku sídlí střední škola s osvíceným vedením i učiteli. Spojili užitečné s dobrým, a tak studijní obory, které zde otevřeli, jsou spjaté s komplexem zámku. Zatímco v jiných zámeckých parcích se leccos za léta změnilo, tady se procházíte a právě vám donesou zprávu, že Marie Terezie zemřela a na trůn nastoupil Josef II.

Symetrie a geometrická přesnost parku vynikne hlavně při pohledu shora.

autor: DAV
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.