Bašta Prachárna v Chrudimi měla sloužit k obraně. Místo toho v ní skladovali střelný prach

Pohled na Baštu Prachárnu z klášterních zahrad
Pohled na Baštu Prachárnu z klášterních zahrad

V Chrudimi v Pardubickém kraji se v původním městském opevnění do dnešních dnů dochovala jen jediná věž. Přestože ji chrudimští ani nedostavěli a pak po staletí víceméně chátrala, zachránilo ji to, že chrudimští vojáci neměli v 18. století kde skladovat střelný prach. Díky tomu získala původně obranná věž i své jméno - Bašta Prachárna. Dnes je v ní malé muzeum.

Stavět ji začali v polovině 15. století s velkolepými plány. Měla strážit nejohroženější severovýchodní stranu městských hradeb. K tomu účelu měly sloužit také střílny pro menší děla. Ta se ale nakonec v baště nikdy neobjevila. Strážná věž ve své podstatě nikdy nebyla ani dostavěna, zůstala dokonce bez střechy.

Proč? To se přesně neví. Možná došly peníze a později nemělo městské opevnění už takový význam jako dřív. A tak bašta chátrala. A dokonce, jak potvrzují archeologické nálezy, vyrostl v jejím středu mohutný strom, na kterém po mnoho generací hnízdily sovy.

Když se osud chrudimské bašty zdál být zpečetěný, zejména poté, co se hradby začaly postupně bourat, řešilo město jeden zásadní problém. Kam se střelným prachem, který potřebovala chrudimská vojenská posádka. Do té doby ho skladovali v budově radnice v centru města, což bylo v době, kdy se svítilo svíčkami a loučemi, velmi nebezpečné. A tak přišli s nápadem opravit pro tyto účely chátrající pozdně středověkou baštu. A tím jí dali nejen jméno, které se dochovalo do dnešních dnů, ale i novou funkci. A tím ji zachrnili.

Dnes je bašta Prachárna už i novodobě opravená. Stejně jako celé její okolí, hradby i klášterní zahrady za Muzeem barokních soch. Tato místa lákají k procházkám a trasy podél hradeb z jihovýchodní strany si oblíbili i běžci.

Obyčejný návštěvník Chrudimi ale možná často neví, že se bašta nachází tak blízko náměstí. Jako by byla trochu mimo ruchu města. Ale i to má své kouzlo. A pokud se tam vydáte od května do září, nemusíte se kochat jen pohledem zvenčí, ale můžete nahlédnout i dovnitř do expozice malého muzea Městského opevnění Chrudimi.