Blanka Čuhelová a Jiří Sehnal zvou na akce ve Svitavách

30. květen 2014
Blanka Čuhelová a Jiří Sehnal

Tentokrát vás vezmeme do Svitav. Tady je teď - na konci léta - skutečně velmi živo. Jedna akce stíhá druhou.

O všech se nám snažili povyprávět Blanka Čuhelová - ředitelka zdejší galerie a muzea a také ředitel Základní školy T.G. Masaryka Jiří Sehnal.

Autor:Jitka Slezáková