Blanka Malá

moderátorka

Můj vztah s mikrofonem je osudový. Naše vzájemná přitažlivost začala ve školce.

Moderátorka Blanka Malá

tlf: 221 554 638

Můj vztah s mikrofonem je nejspíš osudový... naše vzájemná přitažlivost začala již ve školce a světe div se, ten stav stále trvá!

Radiový mikrofon mi učaroval před 24 lety a s přestávkami, na moje mateřské dovolené, jsme spolu dodnes.

I když ta poslední přestávka byla trochu delší, jsem ráda, že to spolu potáhneme dál.

Tak už tím pádem víte, co mám ráda.

A přidám k tomu samozřejmě ještě svou rodinu, moře, Itálii, bonbonieru Mon Cheri a hory v každé roční době.

To, co naopak ráda nemám, je pokrytectví, drštková polévka, MHD a blátivá zima.

Každou sobotu po 13. hodině se spolu potkáváme v magazínu Svět zvířat.

Věřím, že se v něm společně mnohé dozvíme a možná se i od zvířat ledacos naučíme.

Moderátorka Blanka Malá