Bohdanečský rybník Skříň je po dvou letech odbahněný a má novou hráz

18. říjen 2023 14:10

Skončila rozsáhlá oprava rybníku Skříň nedaleko Lázní Bohdaneč. Práce na odbahnění a zpevnění hráze trvaly skoro dva roky. Stavbaři během nich našli i několik set let staré historické dubové potrubí.

Rybníkáři dokončili dílo během letošního roku a zkolaudovali v září. „Trvalo to dlouho, protože to bylo obrovské množství sedimentu a obrovské množství zemních prací na hrázi. Trvalo to téměř dva roky, než jsme celý rybník odbahnili a hráz opravili,“ říká Adolf Vondrka z Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč.

Rybník má asi 27 hektarů a sedimentu se podle Vondrky vyvezlo necelých 182 tisíc kubíků. „Sediment naštěstí vyšel dobře při vzorkování před započetím projektu, takže se dal použít ke zúrodnění zemědělských polí tady v okolí.“

„Hráz má 600 metrů a byla jedna z nejstarších tady na Pardubicku, byla pouze opevněná jakousi kamennou rovninou, která už byla nevyhovující, byla někdy z konce 19. století a propadala se. Na té návodní straně hráze bylo neúplné stromořadí vyvrácených stromů. Hrozilo i protržení hráze v případě větší povodňové vlny, čehož jsme se báli leta. Tohle byl jediný způsob jak tu hráz opravit,“ vysvětlil Vondrka.

Hráz byla opravena z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) má smysl prostředky na takovéto akce uvolňovat. „Jsme na Bohdanečsku, kde má rybníkářství dlouhou tradici, jsme na pozemcích Pernštejnů. Když vidíme takto rekonstruovanou hráz, tak ona plní nejen funkci v rámci rybníkářství, ale plní taky funkci krajinotvornou, a to si myslím, že je důležité pro lidi, kteří zde žijí, a nakonec i pro turisty,“ říká Výborný.

Nová hráz rybníku Skříň u Lázní Bohdaneč

Rybník Skříň na Pardubicku skutečně pamatuje i dobu Pernštejnů, dokládá to dubové potrubí, které dělníci během oprav našli v hrázi. Podle analýzy a uhlíkové datace je skutečně z přelomu 15. a 16. století.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související