Cestáři vysadili u silnic v Pardubickém kraji tisíce stromů

30. květen 2015

Silnice v Pardubickém kraji lemují další nové aleje. Cestáři vysázeli tisíce stromů, a to díky dotacím Evropské unie. Trvalo to pět let a nové dřeviny jsou dnes hlavně u zmodernizovaných silnic, kde nic nerostlo nebo tam, kde už byly stromy staré a nemocné.

„V projektu z operačního programu životního prostředí jsme dělali pět úseků obnov vegetace a potom máme souhrnně zaznamenány úseky, kde se prováděly modernizace silnic a kde byly prováděny vegetační úpravy “ říká ekolog krajské správy a údržby silnic František Weisbauer.

Silničáři z některých krajů mají tendenci spíše kolem silnic kácet, protože třeba pro řidiče to není příliš bezpečné. Pardubický kraj se vydal opačnou cestou.

„Já bych neřekl, že úplně opačnou cestou. Já jsem také zastáncem toho, že třeba stromy nepatří do krajnice, že musí být za příkopem. My se snažíme využívat ty lokality, kde je možné obnovovat stromořadí,“ dodal Weisbauer.

Čtěte také

Dílčích úseků, kde v poslední době sázelo, je poměrně hodně, ale jeden ze zajímavých úseků je podle Weisbauera třeba lokalita mezi Starým Máteřovem a Čepí. To navazuje na výsadby, které proběhly v předchozích letech. Celý úsek od Pardubic až k Heřmanovu Městci je osázen vegetací.

Alej podél silnice Ronov nad Doubravou - Biskupice

František Weisbauer dodává, podle čeho nové stromy vybírají: „ V současné době vzhledem k dopravě u rušných komunikací vysazujeme okrasné dřeviny. Výběr byl dán požadavky agentury ochrany přírody a krajiny na původní dřeviny. V lokalitách, kde je menší hustota provozu, vysazujeme i ovocné stromy.“


Tisíce nových stromů
Dohromady u všech pěti projektů financovaných z operačního programu životního prostředí cestáři vysadili 4 770 alejových stromů a 1 480 ovocných stromů.

Budou tyto projekty pokračovat? „Mám obavu, že na tyto projekty už nebudeme mít plochy. Dělám nám problémy občanský zákoník, který vyžaduje, aby od sousedního pozemku byla vzdálenost až 3 metry. Dále i vlastní silniční pozemek zpravidla neumožňuje nově sázet. Další výsadby dle mého názoru budou možné pouze při modernizacích silnic, kde se budou řešit majetkoprávní vztahy,“ doplnil Weisbauer.

A vysvětluje, k čemu stromy u silnic vlastně slouží: „ Jsme přesvědčen o tom, že stromy do české krajiny patří, že vytváří opravdu krajinný ráz dané lokality. I z hlediska turistického využití je příjemné, když jedete na kole pod alejí, než když jedete pod holou otevřenou krajinou. Nejvíc se to projevuje v létě.“

autor: ba
Spustit audio