Choltice vylepšují zámeckou oboru, chtějí místu vrátit původní vzhled

V oboře v Cholticích kácí staré modříny. Udělají tak místo cenným listnáčům

Zahradníci zacelují prázdná místa po těžbě dřeva v choltické zámecké oboře na Pardubicku. Místo stovky letos skácených modřínů tam vysadili mladé stromy. Cílem je přírodní rezervaci vrátit původní vzhled, odstranit nálety a získat tak víc místa pro staleté duby a nové listnáče, které podle správců rezervace potřebují k životu víc prostoru a taky světla.

Zásahy do zámecké obory jsou do jisté míry viditelné. Po pokácených modřínech tam vznikly jakési menší mýtiny a proluky, ale to člověk musí vidět hodně z blízka, aby si toho všiml.

Mimochodem modříny nechal vysadit někdejší zámecký pán, protože horní část obory sloužila k hospodářským účelům, na rozdíl od starých mohutných listnáčů to nebyly původní dřeviny. Ty se ale do obory zase vracejí, letos dostala další nové duby, od roku 2015 tam vysadili dohromady dvě stě nových listnáčů. Ochránci s tím problém neměli.

Meditační místo u rybníku

Ještě nedávno byla myšlenka o takovém místě jenom na papíře, ale podle posledních informací z obecního úřadu už v oboře začaly přípravné práce.

Čtěte také

Místní chtějí v blízkosti vodní plochy Glicerda, kam zatím lidé nemají volný přístup, vybudovat posezení k odpočinku a rozjímání. Jeho součástí má být stolek s několika místy k sezení. Vše by mělo být postaveno z přírodních materiálů a náklady budou podle choltické radnice minimální. Hotovo by mělo být na podzim.

Choltice vylepšují zámeckou oboru, chtějí místu vrátit původní vzhled

Choltická obora je na seznamu evropsky významných míst. Tato přírodní rezervace je domovem ohroženého brouka páchníka hnědého, který žije ve starých kmenech původních listnatých stromů. To je také důvod, proč správci obory do těchto porostů nezasahují a nechávají je napospas samotné přírodě.

Dalším chráněným druhem je tam Bombina bombina, česky kuňka obecná, žába žije v okolí rybníků Chrtnický a Červený, které jsou součástí obory.