Cyklostezka, která má spojit Pardubice a Hradec Králové, by se brzy měla dočkat první části

12. březen 2015

Výstavba cyklostezky mechu a perníku, která má v budoucnu spojit dvě východočeské metropole Hradec Králové a Pardubice, je rozdělena na čtyři etapy. Ta první mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem by mohla být hotová už příští rok.

Na prvním úseku cyklostezky, která bude lemovat řeku Labe z Hradce Králové až do Pardubic se už podařilo vykoupit všechny pozemky a připravit trasu, kudy stezka povede. 6,5 kilometru dlouhá trasa do Vysoké nad Labem čeká na stavební povolení.

Podle nezávislého starosty Vysoké nad Labem Jiřího Horáka zbývá ještě vyřešit financování výstavby:

„Je tady možnost financovat to z takzvaného ITI, což jsou peníze na městské aglomerace. Je tam poměrně velké množství peněz, ale nejsou přesně známy pravidla na čerpání podmínky. Další možnost je Státní fond dopravní infrastruktury (SPDI), který je obvyklým zdrojem pro takové stavby, ale zase má svoje podmínky, některé splní cyklostezka lépe, jiné hůř.“

Stezka mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem povede kolem slepých ramen. Právě v této lokalitě bylo důležité, aby došlo k minimálnímu zásahu do přírody.

"Po dohodě a po projednání se složkami ochrany životního prostředí jsme navrhli lávku o velkém rozpětí. Takové konstrukce, že nezasahuje do chráněného území vodního toku. Zásah do chráněné bioty je zcela minimální,“ říká projektant Jiří Schejbal. Ten v současné době řeší i přechod stezky přes řeku Labe u obce Němčice:

„Most v Němčicích je chráněnou technickou památkou. V současné době hledáme s příslušnými odbory památkové péče a s Památkovým ústavem města Pardubic takové řešení, abychom převedli cyklisty po mostě s minimálním zásahem do stávající konstrukce mostu.“

Trasa plánované cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové

Dobrovolnému svazku obcí Hradubická labská, který plánuje výstavbu stezky, nejvíce komplikují práci výkupy pozemků. Největší problém je aktuálně na trase mezi Němčicemi a Ráby.

„Snažíme se projít docela neprostupným územím kolem hradu Kunětická hora, kdy kolem stávající komunikace na spojnici mezi Ráby a Němčicemi máme majetkové problémy. Z druhé strany směrem ke Kuněticím máme spíš problémy také majetkového rázu, ale kvůli zastavenosti území se snažíme hledat alternativní trasování. V podstatě v tuto chvíli se dostat kolem hradu Kunětická hora, nám komplikují majitelé pozemků,“ uvádí za Svazek obcí Hradubická labská Tomáš Jeřábek.

Spustit audio