Expozice mincí na pardubickém zámku je unikátní. Teď získala prestižní ocenění

21. květen 2022

Východočeské muzeum v Pardubicích se může pochlubit jednou z největších numismatických sbírek v Česku. V roce 2021 otevřelo ve sklepení zámku novou expozici mincí s názvem Peníze si do hrobu nevezmeš.

Expozice Východočeského muzea výrazně uspěla v národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Do 20. ročníku, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM se přihlásilo 52 muzeí a galerií s téměř 80 projekty. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2021. Expozice Východočeského muzea v této kategorii, do které bylo přihlášeno 33 projektů, získala druhé místo.

Numismatická expozice „Peníze si do hrobu nevezmeš“ je určená nejen odborníkům. Poutavě totiž přibližuje historii českých mincí i vývoj měnových systémů, a to v evropském i světovém kontextu. Součástí stálé expozice je také Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského, významného českého sochaře a medailéra.

Jedinečná prohlídka zámeckého sklepení      

Sklepení pardubického zámku bylo veřejnosti dlouho nepřístupné. Návštěvníci výstavy tak mají i možnost prohlédnout si nejstarší části severního křídla pardubického zámku. Tedy ty, které vznikly ještě před jeho renesanční přestavbou, kterou zahájili nejslavnější majitelé pardubického zámku Pernštejnové.

Část numismatické expozice Tisíciletá tradice české měny

Východočeské muzeum spravuje jednu z největších numismatických sbírek v Česku. Autorem konceptu nové expozice je historik a přední český numismatik Petr Vorel. Výstava je připravena tak, aby si ji užila široká veřejnost. V expozici si například můžete vlastnoručně vyrazit minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II. Dějinami měnových systémů provází bohatý textový i multimediální komentář.

Přehledné dějiny i mincovní poklady

Expozice je rozdělena do čtyř základních částí. Tisíciletá tradice české měny vás seznámí s historií měnových systémů v českých zemích, od nejstarších českých mincí knížete Boleslava II. až po současné bankovky. Návštěvníkům expozice numismatiky se také otevírá zvláštní trezorová místnost. Právě tady je vystavený tzv. Poklad z Chýště, který čítá více než půl druhého tisíce stříbrných mincí, denárů z počátků české státnosti. Pod zemí byly ukryty více než tisíc let.

Část expozice je věnována historii českého tolaru, ze kterého se vyvinula dolarová měna

Kdo a proč nádobu s mincemi v krajině poblíž dnešní Chýště na Pardubicku zakopal, to už nezjistíme. Každopádně jde o výjimečný soubor, a to v evropském měřítku. K objevu denárového pokladu došlo v roce 2015 a na výstavě uvidíte i nádobu, ve které se poklad původně nacházel. Na jednom z denárů je vyražené dokonce první české slovo, a to nápis „Bože“.

Z jáchymovských tolarů se zrodily dolary

Na výstavě si můžete vyrazit svůj vlastní denár

Unikátním celkem výstavy je pohled do historie dolarové měny. Dolaru dal totiž název český tolar. Byly to stříbrné mince o vysoké ryzosti, které se razily v Jáchymově (Joachimsthalu) od roku 1520. Nejprve se mincím říkalo zlatníkový groš z Jáchymova (německy Joachimsthaler gulden grosch), později jen Thaler (česky tolský či tolar). Lokální název českých ražeb, tedy název tolary, se začal užívat i v dalších zemích jako obecné označení pro velké stříbrné mince vysoké ryzosti. Tohoto pojmenování díky čilému obchodu přešlo do angličtiny, holandštiny a tudy vedla cesta k pojmenování dolarové měny.

autor: BRA
Spustit audio

Související