FOTO: Park Na Špici už se rýsuje, podívejte se!

V pardubickém parku Na Špici už vznikají nové chodníky, v zemi jsou piloty pro pavilon nad vodní hladinou a připravené jsou i patky pro nový most přes Chrudimku.

Vybudováním lávky přes Chrudimku se území přirozeně propojí s centrem města a s již existující pěší a cyklistickou dopravou na levém břehu Labe. Lávka je navržena z lepených dřevěných nosníků.

V současné době pracují stavbaři na chodnících - v parku přijde na stávající povrch nová vrstva asfaltu a na nábřeží půjde o mlatovou cestu. Ta je tvořena mechanicky zpevněným kamením.

Vybetonované jsou také patky pro lávku přes Chrudimku - k jejímu usazení by mělo dojít na přelomu srpna a září.

Zázemí bude v dřevěném pavilonu

Veškeré zázemí parku má být soustředěno do jediného objektu nazvaného Pavilon. Pavilon bude umístěn na rozhraní sportovišť, dětského hřiště a klidové zóny u Čičáku, tak aby fungoval současně jako zázemí pro veřejnost na vycházce, rodiče s dětmi na přilehlém, dětském hřišti, sportovce i projíždějící cyklisty.

Skica japonského pavilonu nad jezírkem - součástí mají být šatny, toalety, sprchy a občerstvení

Prvotní skica japonského pavilonu nad vodou (Foto: Ateliér M1 architekti s.r.o.)

  • V pavilonu jsou soustředěny tyto funkce: veřejné WC, půjčovna sportovního vybavení, místnost pro pro správce parku a klubovna, která bude zázemím dětského hřiště případně zázemím pro ekologickou výchovu.

  • Konstrukce pavilonu je navržena jako jednoduchá dřevěná stavba

  • Pavilon je situován na východním cípu Čičáku s terasou přímo na hraně vodní plochy. Díky palubě/molu nad vodou přírodního jezírka propojí přirozeně prostor parku s vodními plochami a prostor her a sportu se zónou klidu ve střední části parku. Měl by být přístupný ze všech stran, částečně otevřený a průchozí.