Geriatrie pomáhá seniorům v návratu domů z nemocnic

12. září 2017
senior

Populace stárne a lidé se dožívají vyššího věku. Zlepšit celkový zdravotní stav ve stáří pomáhají specializovaná geriatrická centra. Podle primáře Ivo Bureše jsou senioři různorodá skupina pacientů. Patří do ní lidé zcela soběstační, ale i ti, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých.

V každém člověku stárnou jednotlivé orgány různě. „Starý člověk je jako kytka, která se musí zalít. Lékaři postupně dávají do kupy nemocné části těla, aby se pacient opět mohl postavit na nohy a pokud možno žil plnohodnotně. Specialisté využívají tradičních i netradičních postupů, včetně psychologických. Geriatrie je výjimečná v tom, že se na lidi s mnoha onemocněními dívá jako na celek.“

Geriatři úzce spolupracují s praktiky

Některá onemocnění si přinášíme už z mládí, je to třeba cukrovka nebo astma. Další přibývají s vyšším věkem, ať už je to vysoký tlak, nádorová onemocnění, prostata u mužů nebo osteoporóza u žen.

„Chodí k nám pacienti, kteří jsou přeloženi z jiných nemocničních oddělení, ale může se i stát, že zavolá praktický lékař, který o seniora dlouhodobě pečuje a nadiktuje nám všechny jeho dosavadní choroby, kterými si prošel s tím, že najednou zůstal ležet a přestal být soběstačný. Po nastudování veškeré dokumentace a poradě s lékařskými specialisty, začneme léčbu,“ popisuje lékař z geriatrického oddělení pardubické nemocnice.

Projevy stařecké křehkosti
  • váhový úbytek- 5 a více kg v posledním roce

  • úchopová síla- snížení o 20% dle pohlaví a BMI

  • snížená rychlost chůze

  • vyčerpání, únava

  • snížená úroveň vlastní aktivity

Stejně jako u každého jiného pacienta jde i u seniorů fyzický a psychický stav ruku v ruce. Část pacientů trpí demencí. Centrum geriatrického oddělení pardubické nemocnice spolupracuje při péči o takto nemocné s neurology, psychiatry, psychology. Je zde i kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Za 30 let má být v České republice dvakrát více lidí starších 65 let než nyní. Spolu s přibývajícími seniory roste potřeba specializované geriatrické péče. Dobrá pracoviště umí pomoci třetině pacientů natolik, že nemusí zůstat v nemocnici. Dalším umožní alespoň o víkendu nebo o svátcích navštívit doma rodinu.