Hitler je čestným občanem Lanškrouna, ve Svitavách mají Henleina

Chrudimští zastupitelé nedávno zrušili čestná občanství Klementu Gottwalodovi a Josifu Stalinovi. Chrudim přitom není jediným městem v Pardubickém kraji, které se podobnými věcmi zabývalo a které má mezi čestnými občany přinejmenším kontroverzní osobnosti.

Nepohodlných osobností je mezi čestnými občany měst v Pardubickém kraji poměrně hodně a vlastně kopírují dějiny České resp. Československé republiky 20. století. Mezi čestnými občany je tak možné najít kromě umělců a dalších významných osobností také představitele nacismu i komunismu.

Objevuje se jméno jméno Bohumila Laušmanna, což byl ministr průmyslu ve vládě právě Klementa Gottwalda. Je možné natrefit i na sovětské generály okupační armády z roku 1968. Města tím vyjadřovala servilitu k tehdejší vládní moci.

„Čistě právně asi nemá význam do toho zasahovat, protože ti lidé zpravidla nežijí, tudíž nemohou například přijít do zastupitelstva jako čestní občané a tam předkládat jakékoliv návrhy. Nemá to vůbec žádný právní dopad, je to pouze symbolické,“ řekl muzejník a historik Richard Sicha.

Adolf Hitler v Lanškrouně

Dají se najít i další a mnohem kontroverznější osobnosti, třeba Adolf Hitler. Ten je stále čestným občanem Lanškrouna. A je to z pohledu historie taky logické, protože Lanškroun byl v Sudetech a od roku 1938 tedy patřil pod Německou říši.

„To byla zastupitelstva, která neměla s Československem vůbec nic společného. Tam došlo k takzvané druhé republice, to znamená, že to bylo zastupitelstvo německého města nebo obce, které bylo přičleněno k Říši a podléhalo německé jurisdikci, německému právnímu systému.“

Konrad Henlein

V Lanškrouně ale třeba i v Králíkách nebo Svitavách je mezi čestnými občany i Konrad Henlein, který je podle Richarda Sichy také dost kontroverzní osobnost: „Pro Československo to byla velmi negativní postava, protože má přímý podíl na rozbití Československa, na vytvoření páté kolonie.“

Nicméně na spoustě míst zastupitelstva schválila usnesení, že se od rozhodnutí tehdejšího německého vedení města distancují.

Například v Králíkách Hitler dokonce osobně v prosinci 1938 byl. Na jeho počest bylo například současné Velké náměstí pojmenované Adolf Hitler's Platz. A i když se někdy mylně uvádí, že je čestným občanem Králík, tak není a nikdy jím ani nebyl. Konrad Henlein ale ano. Byl a stále je.

Spustit audio

Související