Kácení na zahradě bez povolení? Jen v některých případech

Kácení buku v Třešti
Kácení buku v Třešti

Pokud na naší zahradě rostou stromy, které nám překáží, někdy přistoupíme ke kácení. Některé mohou jít k zemi bez povolení, na jiné už ho potřebovat budeme.

Protože stát dbá na ochranu životního prostředí, stanovil poměrně přísná pravidla. „Pro kácení je směrodatné i období vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu do 31. března. Ovšem je to jen hypotetický termín, aby byla dodržena doba, kdy ještě ptáci nehnízdí,“ vysvětluje Jana Růžičková z pardubického IV. městského obvodu. Vzhledem k současnému vývoji počasí, se ale čas vegetace klidně může zkrátit, nebo prodloužit.

Kdy potřebujeme povolení, a kdy ne?

Ne vždy platí, že se stromy na naší zahradě si můžeme dělat, co chceme. Bez povolení je možné odstranit vesměs jakékoliv ovocné dřeviny bez ohledu na jejich stáří, velikost a stav. Je třeba upřesnit, že se to týká jen soukromých zahrad a zastavěných částí obce, nikoliv zahrádkářských kolonií.

U neovocných a okrasných stromů povolení nepotřebujeme jen v případě, když ve výšce 130 cm od země nepřesahují obvod kmene 80 cm. Máme-li mohutnější stromy, o kácení musíme požádat na příslušném úřadě.

„Strom je živý organismus, který se neustále vyvíjí, takže jsou případy, kdy začne být nebezpečný pro své okolí. Za této situace ho může pokácet i mimo vegetační klid každý, kdo se cítí být ohrožen, tedy nejenom vlastník pozemku. Podmínkou je, že tuto skutečnost by měl do 15 dnů nahlásit na orgán ochrany přírody,“ uvádí zvláštní případ Jana Růžičková.

Může vám být i nařízeno, pokud kácíte stromy na povolení, abyste vysadili nové. Zde je zase důležité připomenout, že podle nového občanského zákoníku to musí být minimálně tři metry od hranice pozemku, pokud dřevina dosáhne tří metrů a výše.

Pokutu dostane dřevorubec, ne vlastník

Do kácení větších stromů bychom se neměli pouštět svépomocí. Je dobré si objednat profesionální dřevorubce nebo firmy, které mají speciální vybavení. Než se pustí do práce, vždy by po vás měli chtít vidět povolení od úřadů.

Kácení načerno se nevyplácí. „Výše pokut je různá, záleží, kdo je dává. Většinou jsou to pověřené obecní úřady, anebo inspekce ochrany přírody. Sankci vždy zaplatí ten, koho chytí s motorovou pilou v ruce. Tedy nemusí to být za každou cenu majitel zahrady, ale klidně i ten, kdo kácí,“ líčí situaci paní Jana.

Když máte zahradu se stromy v chráněném pásmu, které je vyhlášeno za kulturní nebo přírodní památku, žádost o skácení stromu je mnohem složitější.

Posluchačka Lucie měla dotaz ohledně pokácení vzrostlého smrku na sousedově zahradě. Strom při silném větru ohrožuje dům, ve kterém paní Lucie bydlí. Soused na výzvy nereaguje. Jaká práva Lucie v tomto případě má, vysvětluje Jana Růžičková v záznamu Radioporadny.

Spustit audio

Související