Kam zmizel opatovický klášter a kam sahá historie Opatovického kanálu?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Opatovický kanál je unikátní historickou stavbou z 16. století

Ve středověku tam stával jeden z nejbohatších klášterů u nás, v 16. století vybudovali Pernštejnové pozoruhodný Opatovický kanál a v 50. letech 20. století tam pak postavili na tehdejší dobu velmi moderní elektrárnu. Opatovice nad Labem jsou tak místem unikátních staveb.

Letos v dubnu to bude 600 let od zániku slavného Opatovického kláštera, který tam stál zřejmě už od konce 11. století. V roce 1421 ho vypálili husité a do dnešních dnů po něm nezůstalo téměř nic. Mohou za to jednak pověsti o pokladu opatovických kněží, po kterém prahli jeho hledači už zřejmě od doby likvidace kláštera, a pak si také jeho rozvaliny postupně rozebrali lidé na stavbu svých domů.

Jedinou jasnou připomínkou je ulice, která dostala název Klášterní, a na jejím konci barokní mlýn, který s největší pravděpodobností stojí na místě původního klášterního mlýna.

Opatovický kanál, klášter, písníky

Jen několik desítek metrů od mlýna jsou podél cesty uloženy velké pískovcové kvádry. Ty jsou možná jediným současným pozůstatkem klášterních budov, a to přesto, že pochází z Opatovického kanálu. I tady je totiž vysoce pravděpodobné, že tehdy využili materiálu, který zůstal po rozbořeném klášteře. Dokonce je také možné, že je toto vodní dílo ještě starší, že s ním začali už  právě mniši opatovického kláštera v 11. století.

Kostel svatého Vavřince v Opatovicích je opředen řadou tajemství

Opatovický kanál je sám o sobě také výjimečná stavba. Je kulturní památkou, která začala vznikat na přelomu 15. a 16. století v délce přes 35 kilometrů. Začíná právě u Opatovic, do Labe se vlévá u obce Semín a patří k němu také několik akvaduktů.

Nejdůležitějším posláním Opatovického kanálu, jako jiných podobných staveb, bylo napájení rybníků pro chov ryb. Poháněl ale také několik vodních zařízení, hlavně mlýny a pily. Vody je v okolí Opatovic stále dost, například v podobě písníků, které jsou oblíbeným místem, kam se jezdí lidé v létě koupat nebo v zimě bruslit. Opatovický kanál si pak velmi oblíbili vodáci.

Opatovické záhady

Jak je to s pokladem opatovického kláštera, není jediná nerozluštěná záhada Opatovic nad Labem. Další se týkají třeba současného kostela sv. Vavřince. Na jeho místě zřejmě stávala kdysi kaple zasvěcená Panně Marii a po vypálení klášterního kostela pak byl dobudován klášter. Říká se ale také, že části současného kostela jsou ještě starší, nebo naopak mohou pocházet z rozvalin z kláštera.

Na místě barokního mlýna z poloviny 18. století s největší pravděpodobností stával mlýn opatovického kláštera

Každopádně jeho současná podoba je barokní, gotická by měla být ještě věž a další části, například klenba presbytáře a portál a dveře do sakristie s iniciálami Vladislava Jagelonského. Ve výklenku střechy kostela pak zase objevili před nedávnem výstupek, který se nápadně podobá hlavě Karla IV.

Další novodobější záhadou Opatovic byl pak před pár lety nález schránky zazděné v čele budovy dnešního obecního úřadu, který byl vystavěn v roce 1926. Objevili ho tam zcela náhodou, když se na místě začala loupat omítka. Jednalo se o ukryté listiny týkající se československých legionářů z okolí Opatovic, které tam někdo uložil v roce 1973. Kdo to byl a proč se to tak stalo, to se dodnes nepodařilo odhalit. V místě úkrytu si ale tuto skutečnost připomínají pamětní deskou.

Spustit audio

Související

  • Záhadný opatovický klášter

    V Opatovicích nad Labem už po středověkém klášteru s jistotou nenajdeme jedinou stopu. Přesto i 600 let po svém zániku, žije – třeba množstvím legend.