Karel Havlíček - chirurg

Jolana Voldánová a Karel Havlíček

Povídání s emeritním přednostou chirurgické kliniky pardubické nemocnice

Jeden z našich nejlepších chirurgů se narodil v roce 1940 v Havlíčkově Brodě. Ve Žďáru nad Sázavou vystudoval jedenáctiletou střední školu a pokračoval na Lékařskou fakultu do Brna, kterou absolvoval v roce 1964. Již během školy pracoval jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení Nemocnice Pardubice, kde pokračoval po škole dalších deset let. V Pardubicích už zůstal a je jim věrný až dodnes.

V letech 1974 – 1980 pracoval na pardubické Poliklinice, aby se po té opět vrátil do nemocnice, kde deset let pracoval jako ordinář pro hrudní chirurgii. V roce 1990 byl po konkurzním řízení ustanoven primářem dětské chirurgie, současně vedoucím lékařem chirurgických ambulancí a centrálních operačních sálů a celého chirurgického departementu, kam patřily všechny chirurgické obory nemocnici. Absolvoval atestaci I. a II. stupně z chirurgie, atestaci z hrudní chirurgie a dětské chirurgie. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal na 2. LF UK v Praze, habilitován byl na lékařské fakultě MU v Brně. Zabýval se Celou všeobecnou chirurgii, od prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc a doc. MUDr. Jiřího Kováře, CSc., se naučil hrudní chirurgii.

Operační sál Pardubické krajské nemocnice

V roce 1993 byl po konkurzním řízení jmenován přednostou chirurgického oddělení. V roce 2002 bylo chirurgické oddělení Pardubické krajské nemocnice změněno na Chirurgickou kliniku. Její součástí byla všeobecná, hrudní, cévní a plastická chirurgie, traumatologie, dětská chirurgie, emergency a centrální příjem, centrální operační sály, sterilizace a neurochirurgie. Přednostou chirurgické kliniky a vedoucím katedry klinických oborů Fakulty zdravotních studií Univerzity Pardubice se stal právě Karel Havlíček, který zde dnes působí jako emeritní přednostou.

Když už máte to léto, pojďme se příští týden trochu ochladit k ledu. Na poslední předprázdninové povídání si Jolana Voldánová pozvala fenomenálního hokejistu a člena legendárního pardubického i reprezentačního útoku Martinec - Novák – Šťastný. Do studia dorazí někdejší skvělé bránící křídlo a dnes vedoucí pardubického mužstva Bohuslav Šťastný. Povídání s ním si nalaďte v pátek 28.6. ve 13:10.

Jolana Voldánová a Bohuslav Šťastný