Kominíka potřebujete nejen pro štěstí

11. září 2017
03542551.jpeg

Kominíci jsou od nepaměti symbolem štěstí. Nefunkční komín dokáže nadělat pořádnou neplechu. Někdy si za to můžeme sami, třeba že topíme špatným dřívím. Kolikrát za rok je vhodná kontrola spalinových cest a co by nemělo chybět na protokolu, nám řekl odborník František Cach.

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od roku 2016 provádí podle nových právních předpisů. Podle statistik se přibližně 300 lidí ročně otráví v Česku spalinami při topení plynem.

„Spalinová cesta začíná vyústěním od spotřebiče přes kouřovod, komín až do volného ovzduší. Kontrolu a její čištění provádí kominík, kterého byste si měli pozvat nejlépe hned po skončení topné sezóny. Možné je to samozřejmě v průběhu celého roku, kdy je větší pravděpodobnost, že na vás bude mít více času,“ pověděl nám z vlastní zkušenosti František Cach. Kontrolu si nechte provést minimálně jednou ročně.

Ať už máte doma kotel na jakékoliv palivo, na místě je obezřetnost, špatné zacházení s kamny na tuhá paliva totiž mnohdy vede k požáru. Nánosy sazí a nespáleného uhlíku na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé a při požáru v komíně může teplota stoupnout až na 1000 stupňů Celsia. Snadno se tak vznítí strop, nebo střecha.

Jakým dřevem topit v krbových kamnech

Pokud topíte dřevem, a chcete mít jistotu, že se komín nezanese dehtem, používejte zásadně dříví vysušené, s tolerancí do dvaceti procent vlhkosti. Pokud na tohle nebudete dbát, dojde ke špatnému spalování, zanesení komínu dehtovými sazemi a k jejich zahoření. Na smolnaté špalíčky zapomeňte. I když budou dokonale suché, paseku vám nadělají také. Do kamen nepřidávejte ani dříví natřené barvou a chemicky ošetřené. Jedině tak zamezíte unikání škodlivých látek do ovzduší.

Doklad o revizi nebo kontrole je důležitý

Pokud nebudete mít vystavenou zprávu od kvalifikovaného kominíka, může se stát, že vám pojišťovna v případě havárie způsobené neprůchodností komína neproplatí celou výši smluvené pojistky.

Na protokolu by měla být adresa majitele objektu, kde byla revize nebo kontrola provedena a dále z jakých spotřebičů a z jakého druhu komína je vytvořena spalinová cesta. Na výchozích revizích, které se provádějí třeba u novostaveb, nebo výměny kotle je také nutné uvést výpočty této cesty. Samozřejmě kominík sepíše i všechny odhalené závady, podle kterých vyhodnotí, jestli se komín může používat dál, nebo ne. Razítko je nezbytné, stejně jako podpisy obou stran. Doklad má platnost jeden rok a před koncem platnosti si pozvěte kominíka znovu.