Kontroly dodržování EET. V Pardubickém kraji už jich bylo přes 1000

21. duben 2017
účtenka, EET, elektronická evidence tržeb

Už téměř půl roku platí pro restauratéry a hoteliéry povinnost elektronicky evidovat tržby. Od března letošního roku pak stejná pravidla platí i pro většinu obchodníků. Na kontroly vyráží jak zaměstnanci Finančního úřadu, tak i celníci.

Celní správa se zaměřuje na obě vlny EET. U té první, která platí od prosince loňského roku a týká se hoteliérů a restauratérů, ještě celníci nechávali podnikatelům nějaký čas, tedy jakousi benevolenci, než s kontrolami začali. Ale zhruba od nového roku už kontrolují naplno.

Víc informací dodává mluvčí krajské celní správy Václav Kánský: „Kolegové z pardubického celního úřadu provedli dosud 141 kontrol evidence tržeb. Porušení jsme zjistili ve 36 případech.“

Finanční úřad těch kontrol provedl asi desetkrát víc - tedy zhruba kolem tisícovky, s tím že zhruba pět set se týkalo první vlny a pět set té druhé. Úředníci navíc kontroly provádějí průběžně a to nejen v pracovní době, ale i večer, o víkendech nebo svátcích.

Čtěte také

Pokuty padly a i nadále nejspíš budou. Kolik jich zatím rozdal finanční úřad, doplňuje jeho mluvčí Ivana Wasserbauerová: „Například za nevystavení účtenky už padlo 114 pokut a evidujeme i 14 případů, kdy nebyla provozovna označena informativní tabulí. Pracovníci smí na místě uložit pokutu do 10 tisíc korun, vyšší pokuty mohou padnout při řešení ve správním řízení.“

Naopak celníci nějaké pochybení odhalili ve více než padesáti případech a i tam padaly pokuty. Ve správním řízení vybrali přes 80 tisíc korun a přímo na místě v provozovnách asi 20 tisíc.

Celníci se s finanční správou se shodli na třech nejčastějších pochybeních. Nejvíce řeší nevydání účtenky, dále to jsou případy, kdy účtenka sice vystavená byla, ale platba nebyla odeslaná správci daně. A pak také prý často prý trestají nedodržení oznamovací povinnosti. Toho si lidé možná často všímají, že na dveřích obchodů, trafik, restaurací teď musí být tabulka, která upozorňuje na to, že podle zákona o EET má prodávající povinnost účtenku vystavit a zaevidovat do systému.

Jak kontroly vypadají?

Ani finanční úřad, ani celníci způsoby kontrol moc prozrazovat nechtějí, ale často se jedná například o kontrolní nákupy. Především celníci mají předem vytipovaná místa, kde by mohl být zákon porušovaný, a tak tam provedou ten takzvaný kontrolní nákup, na základě kterého pak zjistí, jestli je všechno v pořádku, nebo jestli podnikatel pochybil.