Lesníci si hlídají topné dříví. Odnést větve silnější než 8 centimetrů je krádež

9. prosinec 2015

Se začátkem topné sezóny museli lesníci opět zvýšit ostražitost. Lidé se totiž stále častěji vrací k topení dřevem, které je levnější než jiné způsoby vytápění, a to pro správce lesních revírů přináší i každoroční riziko krádeží dřeva.

Do lesů na Pardubicku, konkrétně v okolí Vysokého Chvojna u Holic, vyrazil se správcem revíru Radomírem Charvátem i redaktor Václav Pilný.

Je složité kontrolovat dřevo, aby vám ho někdo neukradl?
„Nejvíce se zaměřujeme na skládky dřeva, které jsou poblíž veřejných komunikací. Situace už je trochu jiná, než byla před dvaceti lety, když ty krádeže byly masivnější. Dneska se spíše setkáváme s krádežemi dřeva ojediněle.“

Lesní družstvo Vysoké Chvojno obhospodařuje zhruba 9 tisíc hektarů lesa. Jak se kontroluje takto rozsáhlá plocha?
„Samozřejmě je to náročné na personál. Držíme tzv. ochranné služby, kdy je to přes léto jednak služba protipožární, potom po celý rok je to služba, která kontroluje les proti přestupkům a krádežím.“

Čtěte také

Jak jste úspěšní v odhalování zlodějů dřevní hmoty?
„Co se týče takových drobných krádeží, že vám někdo na kraji lesa uřízne jednu soušku a odveze na kárce, tak tam je úspěšnost poměrně malá. Co se týče krádeží dřeva ve větším, to znamená řádově v desítkách tisíc korun, tak jsme zatím vždy ty krádeže odhalili. Snažíme se potom z pachatelů peníze vysoudit.“

Jak složitý je samotný soudní proces? Daří se vám to? Jste úspěšní?
„Je to velice složitá záležitost i v případě dokazování. Takže byť jsme měli člověka natočeného na fotopasti, tak policie tyto důkazy prostě nebere. Pak je to otázka toho, jestli se na toho člověka nějakým způsobem trošičku podaří psychologicky zapůsobit, aby přiznal, ty peníze z něho získat za to odcizené dřevo. Někdy je to složitější, protože jsou ke krádežím naváděni lidé, kteří nemají stále bydliště. Z nich potom dostat ty peníze je velmi složité.“

Co všechno si člověk vlastně z lesa odnést beztrestně domů?
„Lesní zákon za prvé umožňuje v České republice volnou návštěvnost lesa. Dále návštěvníkům lesa umožňuje sbírat klest na zem spadlou do tloušťky osm centimetrů. Tady si myslím, že by pořád stejně měla platit slušnost, že než by člověk přistoupil k nějakému masivnějšímu sběru, tak by si měl dohledat nejbližšího lesníka a s ním se domluvit. Není možné, aby na cizím pozemku si každý dělal, co chce.“

Spustit audio