Lidský mozek přenesen do řídicích systémů, první vrtulník řízen neuronovými sítěmi

Ing.Doležel ing. Havlíček u modelu vrtulníku s řídícím algoritmem pomocí neuronových sítí

Řídící algoritmus vytvořil Ing. Petr Doležel Ph.D. a ing. Libor Havlíček Ph.D. Následně ho aplikují do konkrétních systémů.

Ing. Petr Doležel se zabývá neuronovými sítěmi. Kličkuje matematickými modely biologických neuronů. Hledá nejvhodnější spojení, jak bez klopýtnutí uřídit různé robotické systémy. Spěchají svými výzkumy, aby z člověka sejmuly tíhu nebezpečné práce. Za chvíli práce vůbec. Humor. Řadu složitých situací robotický systém vyřeší okamžitě. A to je výsledek kvalitního výzkumu.

Obor Soft Computing, dříve se používal název umělá inteligence, je součástí výzkumu Katedry řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Výzkumníci a zároveň učitelé se věnují umělé inteligenci z různých přístupů. Soft Computing se dělí na čtyři podobory.

Z oblasti informatiky, programování je daný výzkum a následná aplikace do řídicích systémů automatizace a robotizace pro lidstvo nepostradatelná. Technologické procesy nejen v průmyslu se bez umělé inteligence neboli Soft Computingu neobejdou.

část ojedinělého modelu vrtulníku ing. Doležela a ing. L. Havlíčka

Na stole tiše vrní subtilní model helikoptéry. Ing. Havlíček používá výsledky řízení neuronových sítí k vytváření, konstruování mechanických modelů budoucího inteligentního „robota“. Řídící algoritmy upoutaného vrtulníku – modelu – jsou využitelné nejen pro skutečné vrtulníky, ale vědci se více zaměřují na vymyšlení řídících algoritmů pro automatické tzv. monitorovací vrtulníky, pro robotické systémy, které se sami pohybují v terénu, jsou využitelné pro mapování, zejména jsou důležité pro záchranáře.

Vrtulník řízen neuronovými sítěmi je na světě. K ovládání není třeba člověka. Je lehký, rychlý, čilý, přesný a výkonný. Čeká na výrobce.

Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená - který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.