Nárok na invalidní důchod nemá každý marod

6. květen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03366281.jpeg

Podmínkou není jen špatný zdravotní stav, ale také určitý počet odpracovaných let, během kterých bylo placeno pojištění. O tom, kdo má nárok na invalidní důchod, mluvila v dnešní Radioporadně pracovnice České správy sociálního zabezpečení Pardubice Mgr. Jana Kolmašová.

Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci často přicházejí na Českou správu sociálního zabezpečení s mylnými informacemi nebo polopravdami. Tady jsou některé z nich.

Pokud jsem invalidní, musí mi být automaticky přiznán invalidní důchod.
Nikoliv. Nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Nestačí pouze posudek posudkového lékaře. Je potřeba určitá doba pojištění stanovená zákonem o důchodovém pojištění. Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je závislá na věku žadatele. U lidí ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U lidí starších 38 let je při nesplnění této podmínky možné splnit podmínku potřebné doby pojištění 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity.

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jen v případě, když invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon neumožňuje, aby byl invalidní důchod přiznán tomu, kdo už dosáhl věku 65 let nebo splnil podmínky pro řádný starobní důchod. V těchto případech mají lidé možnost požádat o starobní důchod.

Čtěte také

Pokud chybí potřebná doba pojištění a zůstanete bez příjmu, obraťte se na příslušné pracoviště krajské pobočky Úřadu práce České republiky. V jeho působnosti je výplata dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotní postižením a pomoci v hmotné nouzi.

O invaliditě rozhoduje diagnóza.
Nerozhoduje. Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastala z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to nejméně o 35 procent. Invaliditu stanoví posudkový lékař OSSZ na základě posouzení zdravotního stavu z doložených lékařských zpráv. Podle míry poklesu pracovní schopnosti jsou rozlišeny tři stupně invalidity.

Invalidní důchod je přiznán natrvalo.
Mylná domněnka. Zdravotní stav zpravidla není neměnný. Z tohoto důvodu posudkový lékař při stanovení invalidity určí také termín kontrolní lékařské prohlídky. Provádí se obvykle v intervalu 1–3 roky na základě závažnosti zdravotního stavu. Podle výsledku této prohlídky může dojít ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň.

Invalidní důchod při dosažení důchodového věku ČSSZ automaticky přepočítává na starobní.
Není pravda. Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím OSSZ podat žádost o starobní důchod. Pokud je vyšší než invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě občanovi náleží nadále invalidní důchod v původní výši.

Ten, kdo pobírá invalidní důchod, si nemůže přivydělat.
Mýtus. Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádná ustanovení, která by omezovala jejich výdělkové možnosti.

autor: jsl
Spustit audio