Naučná stezka Sedmihoří připomíná legendu usmíření dvou sedláků. Zastavení se jmenuje U ručiček

24. květen 2022

Přírodní park Sedmihoří se rozprostírá severně od Horšovského Týna, jen kousek od obce Mířkov. Ačkoliv název Sedmihoří napovídá, že by ho mělo tvořit sedm vrcholků, není to úplně přesné. Kopců je tam totiž devět, ale sedm z nich se tyčí do výšky mezi 550 až 620 metry. Nesou jména Chlum, Racovský vrch, Vidlický vrch, Rozsocha, Písečný, Rybniční a Křakovský vrch.

Sedmihoří je komorní, geologicky a geomorfologicky velmi pozoruhodné území s bohatě vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Leží na pomezí Šumavy a Poberounské vrchoviny a tvoří jedinečný krajinný ráz. Prolínání strmých svahů s bujným lesním porostem a mnoha vystupujícími kameny různých tvarů a velikostí láká turisty i fotografy. Skalní misky, okna či sloupy tvoří téměř pohádkové výjevy.

Nejznámější místo na stezce se jmenuje U ručiček. Podle legendy si tam dva znesváření sedláci podali ruce k usmíření. Potkali se totiž v tomto místě se svými povozy a každý chtěl, aby druhý ustoupil k průjezdu. Brzy však zjistili, že to nejde, a že musí oba spolupracovat. A když se povedlo koně s vozy uspořádat správným způsobem, podali si ruce a poděkovali si. Tuto událost pak zaznamenali do kamene jako stálou vzpomínku, kterou dodnes můžete vidět na jednom z balvanů na zastavení číslo 3.

Hluboké lesy s četnými vystupujícími žulovými kameny je možné projít několika značenými turistickými trasami. Od Středního mířkovského rybníku nedaleko obce Mířkova vede jihozápadní částí Sedmihoří deset kilometrů dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi. Dozvíte se z nich o zdejší přírodě a lesním hospodaření. A také o geologii a životě v této pozoruhodné lokalitě, o zvířeně a vegetaci, o vývoji osídlení a kamenickém řemesle, o výrobě dřevěného uhlí v milířích a o rybnících a mokřadech.

Naučná stezka Sedmihoří má celkem 12 zastavení

Zájemci si mohou vyzvednout i takzvanou skládačku s podrobnými informacemi, kterou získají v Regionálním informačním středisku sídlícím na náměstí nad radnicí v Horšovském Týnu.

Spustit audio