Nejmohutnější dub pamatuje rytíře a husity. Jméno má po Žižkovi

20. únor 2021

Žižkův dub u zříceniny hradu Lichnice na Chrudimsku patří k nejvýznamnějším památným stromům v Česku. Obvodem svého kmene se řadí mezi pět nejmohutnějších dubů v republice.

S jistotou to říci nemůžeme, ale mohlo se to stát klidně takto: Při stavbě hradu Lichnice, někdy okolo roku 1250, lidé u jedné z bran vnějšího opevnění zasadili malý doubek. „V plánech hradu z 15. století je strom u brány každopádně už zakreslený, “ vysvětluje Veronika Čermáková z Agentury ochrany krajiny a přírody ČR, která se věnuje památným stromům.

Kmen Žižkova dubu má obvod přes 9 metrů

Stáří dubu, který roste poblíž objektu bývalého hostince, odborníci odhadují na 750 let. Jedná se o dub letní (Quercus robur). Výška stromu je 21 metrů, obvod kmene 923 cm. Okolo dubu ochranáři postavili malý plůtek. „Ne všem se možná líbí, ale protože je Žižkův dub výjimečný, musíme chránit jeho kořenový systém a kořenové náběhy tak, aby je lidé nesešlapávali. V horní vrstvě půdy, zhruba do 45 cm hloubky, se totiž nachází největší část kořenů, které zajišťují výživu stromu,“ dodává Veronika Čermáková.

Popisná cedulka památného stromu

Žižkův dub přežil požár hradu roku 1610, ale také požár dutiny svého kmene v roce 1969. Tato dutina byla potom vyzděna, ale to samozřejmě bránilo ventilaci vzduchu a regeneraci stromu, vyzdívka musela pryč. Dutinu následně ochranáři jen zastřešili.

Legendy Žižkova dubu

Dub u brány do hradu musel být svědkem mnoha zajímavých událostí a historických okamžiků. A jak jinak, je opředený legendami. Z pojmenování dubu by někdo mohl usuzovat, že by snad někdy v jeho stínu mohl odpočívat slavný vojevůdce Žižka. Ten ale osobně na Lichnici nikdy nebyl. V době husitských válek usilovali o hrad jak přívrženci krále Zikmunda, tak husité. Východočeští sirotci po smrti Jana Žižky obléhali Lichnici přes jeden rok. Neúspěšně.

Okolo Žižkova dubu je plůtek kvůli ochraně kořenového systému

V 15. století získal hrad Mikuláš Trčka z Lípy. Doba vlády Trčků na Lichnici znamenala rozvoj hradu. Z této doby snad pochází legenda, spojená s existencí Žižkova dubu. Vypráví, že majitel hradu Mikuláš Trčka musel náhle z Prahy cestovat do Vídně, podle jiné verze zase do Uher. Každopádně o tom chtěl informovat svoji manželku Kateřinu, a tak na Lichnici poslal zprávu.

Zprávu měl předat mladý rytíř Vilém. Když na Lichnici dorazil, do paní Kateřiny se hned zamiloval. Hradní paní byla ovšem zdrženlivá a Viléma posílala v jeho zájmu z Lichnice pryč. Přesto ale svolila ke schůzce na rozloučenou, a to u dubu poblíž brány. Prchlivý manžel Mikuláš Trčka se v tom okamžiku vracel na hrad a dvojici přistihl. Svoji choť Kateřinu nechal na Lichnici zazdít a rytíři Vilémovi dal setnout hlavu.

autor: BRA
Spustit audio

Související