O Legii a Domobraně Čechů a Slováků v Itálii

28. říjen 2012

V Evropě se stále bojovalo, když 28. října 1918 byla vyhlášena první Československá republika, říká docent Tomáš Jiránek, historik, vedoucí Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice.

Za 1. světové války bojovali čeští vojáci v armádě Rakousko-Uherska na východní frontě v Rusku, na jižní frontě v Srbsku a na frontě v Itálii.

Legie Čechů vznikaly v Rusku, ve Francii a v Itálii. Po vzniku Československého státu nadšení vlastenci, čeští vojáci R-U armády v Itálii, zakládali Domobranu. Později se stala spolu s jednotkami legií a domácím vojskem (Češi, příslušníci R-U armády) základem první československé armády.

Vědecké studie určitého historického období i tématu docent Tomáš Jiránek spojuje s konkrétními lidmi, s každodenností člověka v historii. Ve své ojedinělé práci docent T. Jiránek představil vojáka a později důstojníka Čeňka Kudláčka. Jeho životní osudy jsou spjaté s určitým historickým obdobím R-U armády a vznikem československé armády. Jako český student odchází do R-U armády, bojuje v Rusku, přechází do legií v Rusku, pak se nechá převelet do legií ve Francii a později je jako důstojník převelen do jednotky domobrany v Itálii. S ní přijíždí do nové republiky a stává se součástí první československé armády.

Armáda první československé republiky vznikla nejen díky daným politickým událostem, ale i přesvědčením vojáků a důstojníků. Historické milníky pak lze analyzovat i charakterizovat z pozice jedince, člověka. Ve vědeckém světě kolegů historiků studie docenta Tomáše Jiránka tak nabývají na významné hodnotě v odhalování nových skutečností daného historického období či jevu.


Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená - který je spolufinancovaný evropskýmy fondy a státním rozpočtem České republiky.

autor: DAV
Spustit audio