O Ležáky se bude starat ministerstvo kultury

28. květen 2008

Od prvního června mají Ležáky přejít pod správu Památníku Lidice, který patří mezi příspěvkové organizace ministerstva. O převod už delší dobu usilovala obec Miřetice. Ta totiž údržbu památníku financovala ze svého rozpočtu a ročně do něj investovala kolem osmi set tisíc korun. Změnu vítá starosta Miřetic Jaroslav Chour.

"K tomu převodu došlo a bezplatným převodem se pozemky a budovy převedly na stát, což znamená, že vlastně Ležáky budou po ministerstvem kultury a pod příspěvkovou organizaví Lidice. My jsme chtěli, zda by nešla zřídit příspěvková organizace Ležáků, ale nám řekly i na kraji, že malé příspěvkovky se budou slučovat s většími, tak jsme přistoupili na tento způsob. Obec ušetří peníze a od ministerstva kultury půjdou peníze na Ležáky, to znamená, že by se tam měly dít opravy a mělo by to vést k lepšímu."

autor: kop
Spustit audio