Ohnutý, ale vzácný. Meč keltského bojovníka ležel pod zemí přes 2000 let

5. prosinec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Keltský železný meč z Českých Lhotic

Hradiště u Českých Lhotic na Chrudimsku, kde bylo největší keltské oppidum ve východních Čechách, vydává svá tajemství. A každý takový nález posouvá archeology dál v jejich bádání. 

V roce 2020 proběhl u osady Hradiště, v místech někdejšího keltského oppida, prospekční detektorový výzkum. Vedl ho archeolog Tomáš Mangel z královéhradecké univerzity společně s archeologem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Davidem Víchem. Ke spolupráci přizvali také amatérské nadšence s detektory kovů, se kterými dlouhodobě a úspěšně spolupracují.

Obranné valy oppida u Českých Lhotic v lese nepřehlédnete

Jedním z největších překvapení byl nález dlouhého železného meče. Ten se v tuto chvíli nachází v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. „ Meč čeká na konzervaci a odborné zpracování,“ vysvětluje archeolog David Vích. „Zatím jsme stihli udělat rentgenový snímek, zdali se na meči nenachází nějaké speciální úpravy, v podobě tausování a podobně, pracujeme na tom s kolegou Mangelem. Za pomoci Archeologického ústavu v Praze se ukázalo, že tam nic takového není.“

Když nejsou hroby, nejsou ani meče

Keltský meč tým archeologů a jejich spolupracovníků nalezl v prostoru někdejší akropole, tedy centra hradiště. Meč, jehož délka se pohybuje okolo jednoho metru, je deformovaný.  Původní tvar porušila s největší pravděpodobností orba, která v prostorách sídliště probíhala.

Rukojeť zbraně byla kdysi vyrobena pravděpodobně ze dřeva nebo kůže. Tyto organické materiály se nedochovaly. „Nález meče v Hradišti je unikátní v tom, že pochází z pozdní doby keltské, pozdního laténu, to znamená z druhého a prvního století před Kristem,“ přibližuje David Vích.

„Pro toto období je typické, že vznikají oppida jako sídliště, řekněme městského charakteru. Ale zároveň s tím se mění i způsob pohřbívání. Z toho období neznáme téměř žádné hroby. Tedy ani předměty, které v těch hrobech bývají, a to jsou právě meče. A objev meče v areálu oppida, to je vpravdě výjimečná záležitost,“ dodává archeolog Vích.  

Výjimečná procházka pro keltských valech

Hradiště u Českých Lhotic na Chrudimsku je největší a také nejzachovalejší keltské oppidum ve východních Čechách. Jeho trojité obranné valy, které se dodnes zachovaly, v lese nepřehlédnete. Přímo na místě najdete také inforpanely, kde se dozvíte zajímavé věci o oppidu, o životě Keltů, jak se stavělo opevnění nebo typická brána.  

Oppidum leží v nadmořské výšce okolo 450 metrů. Rozkládá se na plošině široké ostrožny nad meandrem řeky Chrudimky a prosperovalo mezi lety 150 až přibližně do roku 50 př. Kr. Hrálo důležitou roli. Tvořilo totiž spojnici mezi keltským hradištěm Závist u Prahy a oppidem Staré Hradisko na Moravě. O tom, že u Lhotic panoval obchodní ruch, svědčí i nálezy několika luxusnějších předmětů, které používali zřejmě příslušníci vyšší vrstvy. 

Mohutné příkopy mezi valy

Hradiště bylo poměrně rozhlehlé. Zaujímalo rozlohu 23 ha, k oppidu ještě patřil přihrádek o rozloze asi 8 ha, který už ale nebyl součástí opevněného systému a sloužil spíše jako farmářská usedlost. Z východní a jižní strany obyvatelé hradiště postavili mohutné opevnění.

Už v 19. století zemědělci na Hradišti zemědělci objevovali řadu keltských artefaktů, hlavně keramiku a rotační mlýnky. V roce 1943 provedl odbornou prohlídku naleziště archeolog Ivan Borkovský. Místo odborně popsal, zaměřil a oficiálně označil jako keltské oppidum. V 70. a 80. letech 20. století pokračoval archeolog Milan Princ, v době nedávné Alžběta Danielisová a Tomáš Mangel. 

Nasavrky plné Keltů

Valy někdejšího oppida jsou dnes zalesněné a největší plocha sídliště, kde kdysi stála keltská obydlí, pokrývá travní porost. Bohužel místem původního hlavního vchodu do oppida dnes prochází silnice. Právě na tomto místě se kdysi nacházela typická klešťovitá brána.

Model brány, a to v reálné velikosti, si můžete v turistické sezóně prohlédnout při návštěvě nedalekého Archeoskanzenu na okraji Nasavrk. Rozsáhlé muzeum v přírodě nabízí rekonstrukci keltského opevnění a také obydlí nebo hospodářských objektů. Zajímavou expozici, která přibližuje život Keltů, najdete také v Městském muzeu v Nasavrkách.

autor: BRA
Spustit audio

Související