Opevnění Chrudimi bylo staletí skryté pod pětimetrovou vrstvou smetí