Osada Vysoká stojí na konci ořešákové aleje

22. září 2019

Už z názvu vyplývá, že tato osada stojí na samém vršku. A je z ní nádherný výhled na všechny strany. Z jednoho směru lemují silnice ořešáky a z druhého aleje třešní.

První zmínka o Vysoké je z roku 1682 kdy hrabě Trautmannsdorfov, majitel litomyšlského panství, nechal při cestě z Litomyšle do Luže postavit na návrší hospodu a tři chalupy k tomu. Časem si  lidé kolem těchto čtyř staveb postavili další usedlosti. V mnoha chalupách se držely rody více než dvě století. Přitom se na vršku nad Novými Hrady nehospodařilo lehce, všude kolem rostly hluboké lesy a obydlenější sídla byla vzhledem k někdejším možnostem transportu velmi daleko.

Dnes už je Vysoká chalupářskou osadou s pouhými 5 trvale žijícími obyvateli. Zachovala si věrnou podobu lidové architektury se čtvercově řešenými malorolnickými statky umístěnými podél centrální cesty. Celá obec je od roku 2005 chráněna jako památková zóna. 

Hospoda je místem pro poutníky

Hospoda má nad vstupními dveřmi číslo popisné 1, říkalo se jí U tří lip, nebo také Krejsova hospoda, po majitelích, kteří ji dlouhá desetiletí vlastnili. U hospody je taneční sál se starou prkennou podlahou. Kterou současný majitel za přispění státu opravil a zpřístupnil veřejnosti. O víkendech si v hospodském sále můžete prohlédnout výstavy fotografií a sami se uvařit kávu nebo čaj.

Návštěvníci si můžou posedět ve stínu staletých lip a nasát atmosféru tohoto místa.

Javorník je přes kopec

Do Javorníka vede kromě silnice i polní cesta. Pokud se po ní návštěvníci vydají, můžou cestou obdivovat staré kamenné stavby, mezi nimi například i sušírny lnu. Len byl totiž jedna z nejčastěji pěstovaných plodin v tomto kraji.

V samotném Javorníku mají ale jiný unikát, máchadlo s vlastním pramenem, které místní ženy ještě nedávno využívaly. Dnes bohužel vzhledem ke změnám ve vodních tocích nemá dost vody a zarůstá vodní zelení.

Legendární kroupy z Javorníčka

Javorníček leží jen o kousek dál proti proudu potoka. Je to malebná osada v úzkém údolí, kde tušíte, že se obilí mlelo v každém druhém domě. Je tu i malý rybník, okolo kterého se točí pověsti předávané po generace v různých podobách.

Základem těchto pověstí je legenda, že se v místním rybníčku tvoří kroupy a ty devastují úrodu široko daleko, dokonce padají až v Praze. Chcete si poslechnout legendu celou? Pak si pusťte celé Východočeské výlety z Vysoké.

Spustit audio

Související

  • Kde jsou ukryty Tři Bubny?

    Osadu Tři Bubny dnes tvoří kostel sv. Jiří, stará hájovna, hostinec a hospodářské stavení. Ve středověku tady stály dvě vesnice, říkalo se jim Větší a Menší Kaplice. 

  • Na Růžovém paloučku kvetou slzy exulantů

    Francouzské růže rostou na palouku mezi Makovem a Újezdcem odnepaměti. Je to zvláštní místo opředené mnoha legendami. Kdo se ho pokusí zničit, toho stihne neštěstí.