Otázka nutnosti spalovny je stále předmětem sporů

24. září 2008

Otázka nutnosti mít v Pardubickém kraji vlastní spalovnu nebezpečných odpadů je stále předmětem sporů. Zatímco firma AVE CZ, která chce zařízení v Synthesii provozovat, tvrdí, že v kraji je velké množství nebezpečných odpadů a není jiná možnost. Odborníci mají opačný názor. Podle bývalého inspektora životního prostředí Miroslava Rubeše lze množství nebezpečného odpadu výrazně snížit.

"V každém případě by se mělo při uvažování co s nebezpečným odpadem uvažovat o tom, aby se tento odpad likvidoval už přímo ve výrobě, kde tento odpad vzniká, nebo aby se tento odpad využíval, aby se separoval, aby se zaváděly takové technologie, aby tolik odpadu nevznikalo. Pokud se týče toho nebezpečného odpadu, který v této naší oblasti vzniká, máme nakonec v republice dvě velké spalovny nebezpečného odpadu, tam by se odpad, který by vznikl, mohl odvážet ke spálení."

autor: ba
Spustit audio