Pardubická turistika drží tradici 130 let. Kdo byl jejím Vojtou Náprstkem?

17. květen 2024

Jenom o 6 let mladší než celostátní Klub českých turistů je jeho odbor v Pardubicích. Nově ho připomíná pamětní deska ve Smilově ulici.

„Klub českých turistů jako takový vznikl v sále Měšťanské besedy v Praze v roce 1888 zásluhou skupiny vlastenců kolem známého cestovatele a veřejného činitele Vojty Náprstka. A už 9. května 1894 vznikl klub v Pardubicích, kde úlohu známé osobnosti v čele klubu naplnil doktor Josef Štolba. V tento den výborová schůze na ústředí KČT přijala 28 nových pardubických členů a projednala žádost o zřízení odboru. V březnu 1895 se pak volil výbor,“ popisuje dnešní předseda KČT Slovan Pardubice Jiří Ehrenberger.

Síň slávy české turistiky

Ještě před ustavením odboru byli v Pardubicích dva členové Klubu českých turistů. Kromě notáře Josefa Štolby to byl hostinský na Veselce. Vyvrcholení oslav 130 let spojili turisté s odhalením pamětní desky na Štolbově domě ve Smilově ulici 307.

Předseda KČT Slovan Pardubice Jiří Ehrenberger

„Tento dům má ve štítech nově restaurované lunety, které pro Štolbu namaloval jeho přítel, český malíř Mikoláš Aleš. Klub českých turistů Slovan Pardubice se taky dostal do Síně slávy české turistiky, kam byl uvedený právě i první předseda odboru KČT Pardubice.“

Ehrenberger doplnil taky aktuální čísla: „Podle výroční zprávy ke konci roku 2023 jsme měli celkem 228 členů včetně hostujících z jiných pardubických klubů. Dětí do 18 let bylo 45 (22 děvčat a 23 chlapců), juniorů do 26 let bylo 5 (3 slečny a 2 jinoši).“

autor: Jakub Malý
Spustit audio

Související