Pardubičtí archiváři nabízejí služby širší veřejnosti

20. srpen 2007

Pardubický okresní archiv mohou navštívit lidé, kteří potřebují v záměstnání doložit například dosažený stupeň vzdělání. To v případě, že dotyčné dokumenty postrádají. V úředních dnech se mohou obrátit na pracovníky státního okresního archivu. Pokračuje ředitelka Jana Poddaná.

"Archiv navštěvují jednak zájemci o poznání historie a jednak lidé, kteří potřebují doložit určitými doklady, které třeba oni sami nemohou dohledat nebo nemají k dispozici, například studium, dobu zaměstnání. Veliký nápor na archivy byl v době restitučních nároků, občas ještě z té doby nebo z těch kauz některé záležitosti doznívají. K nám má skutečně dveře otevřené široká veřejnost."

autor: wol
Spustit audio