Plyn, brzda, smyk. Jak se trénuje jízda v policejním voze?

24. květen 2017 14:29

Prudké brzdění ve vysoké rychlosti, smyky na kluzkém povrchu, aquaplaning, a další nestandardní řidičské situace - to trénují policisté při intenzivních kurzech na polygonu ve Vysokém Mýtě. Výcvikový program je celorepublikový a na šesti různých autodromech se ho kromě strážců zákona zúčastní i několik tisíc hasičů.

Policisté například na kluzné rovině zkoušejí brždění v určité rychlosti. V autech je vždy dvoučlenná posádka. U dráhy stojí instruktor, který jim přes vysílačku sděluje, co mají dělat. Zároveň sleduje jejich chování za volantem. Účelem je, aby se policisté nebáli naplno sešlápnout brzdový pedál, a aby například poznali, jak reaguje auto s ABS, a jak bez něj. Instruktor u dráhy chválí převážně všechny – i ty, u kterých je vidět, že se při prudkém zastavení bojí.

Čtěte také

Policisté jsou každý den rozděleni do dvou skupin. Po úvodních hodinách teorie následují jízdy – v různých situacích a různých podmínkách. Vedoucí výcviku Libor Budina, co by se měli hasiči a policisté během intenzivního výcviku naučit: „Během výcviku se příslušníci naučí správně manévrovat s vozidlem ve vymezeném prostoru, naučí se správně brzdit a vyhýbat, zvládat přetáčivý a nedotáčivý smyk, jízdu aquaplaningem, a to všechno na pracovištích typu kluzná zatáčka, kluzná rovina, kluzný kopec, kyvná deska s kluznou plochou a na cvičných plochách místního autodromu, kde se opravdu trénují nestandardní situace, a to při různých rychlostech.“

Zpravodajové Zelené vlny v akci při škole smyku Polygon Libros Ostrava

Základem podle Budiny je, aby policisté byli za volantem sebejistí, a aby i v krizových situacích věděli, co mají dělat: „Naučí se zde zvládat krizové situace do kterých se mohou dostat jednak v běžném provozu při výkonu služby, ale také při výjezdech k zásahu,“ dodává.

Zkušební instruktor Josef Čmuchálek odhaduje, v čem řidiči dělají nejčastěji chyby: „Je to zejména špatná poloha za volantem i držení volantu, a to i v době, kdy se dostávají do krizové situace.“

Pomůže stabilní posez

Špatné nastavení sedadla je přitom podle něj pro řešení krizových situací klíčové: „Hlavně dochází k pozdní reakci, a když už přijde, tak je přehnaná, protože tam není stabilita těla.“

Kurzů se účastní jak policisté, tak i hasiči. Během tříletého programu takto ve Vysokém Mýtě vyškolí zhruba 5 tisíc příslušníků složek IZS. Projekt bude trvat ještě dva roky. Hrazený je z Fondu zábrany škod od České kanceláře pojistitelů. Celorepublikově se ho na šesti autodromech zúčastní asi 19 tisíc policistů a 6 tisíc hasičů.

autor: zen
Spustit audio