Po deseti letech se budeme sčítat. Letos hlavně elektronicky

15. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Sčítání 2021 bude hlavně online

V termínech od 27. března do 11. května proběhne další sčítání lidí, domů a bytů. Kdo všechno se musí zúčastnit? Hrozí pokuty za neúčast? A jaké otázky statistici přichystali? Ve vysílání to vysvětlila vedoucí oddělení sčítání pro Pardubický kraj Eva Rejdová.

Sčítání lidí má u nás dlouhou tradici. První moderní sčítání bylo v roce 1869. Od té doby se sčítá prakticky nepřetržitě v desetiletých periodách, naposledy v roce 2011. „Na našem území ale probíhalo sčítání v jisté formě už dříve. Datuje se to od středověku. Tehdy to bylo zejména pro vojenské, nebo daňové účely,“ říká Eva Rejdová.

Elektronické sčítání

I s ohledem na současnou pandemickou situaci bude Český statistický úřad tlačit na to, aby se co největší část sčítání odehrála elektronicky. Takový způsob je nejenom bezpečnější, ale také rychlejší a pohodlnější. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. března do 9. dubna.

Sčítání postaru

Občané, kteří se v tomto termínu nestihnou sečíst elektronicky, nebo nemají přístup k internetu, neumí s počítačem a nemají nikoho, kdo by je elektronicky sečetl, můžou využít klasický papírový sčítací formulář, který přinese sčítací komisař České pošty.

Sčítání 2021. Pořád je možné vyplnit klasický formulář, který přinese sčítací komisař

Papírové formuláře se budou distribuovat od 17. dubna. „Vyplněný formulář je možné vhodit v odpovědní obálce do poštovní schránky, nebo odevzdat na kontaktních místech České pošty, nebo Českého statistického úřadu do 11. května,“ doplňuje Rejdová.

Výjimky

Výjimku ze sčítání mají jen cizinci, kteří jsou na území státu po dobu kratší než 90 dnů. A sčítání nepodléhají ani zahraniční diplomaté. V ostatních případech se zákonná povinnost týká všech, kteří jsou v rozhodný okamžik přítomni na území ČR. Lidem, kteří sčítací formulář nevyplní, nebo záměrně uvedou nepravdivé údaje, hrozí postih ve výši 10 tisíc korun. 

Data v bezpečí

Zneužití sesbíraných informací podle Evy Rejdové nehrozí: „Udělali jsme maximum, aby nedošlo k žádnému zneužití. Máme na to najatého externího dodavatele Centrum sdílených služeb Státní pokladny. Tam je o vše perfektně zabezpečené.“

Oproti minulému sčítání budou lidé vyplňovat méně než polovinu otázek. „Z registrů se nám povedlo vytěžit maximální možné údaje.  Otázky budou na byt, domácnost, na ekonomickou aktivitu. Otázka na náboženství zůstala, ale nebude povinná.“

Sčítání 2021 bude hlavně online. Ale pořád bude možné vyplnit papírový formulář

Proč se sčítá?

Využití dat je poměrně široké, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovní. „Data nejčastěji využívá veřejná správa, typicky třeba ministerstva při plánování, dále podnikatelé, aby věděli kde rozjet byznys, kam zaměřit marketing. Využívají je i studenti při tvorbě bakalářských prací. Data jsou ale anonymizována a očištěna tak, aby nemohlo dojít k identifikaci jednotlivce,“ doplňuje Rejdová s tím, že výsledky sčítání budou známé na přelomu roku 2021 a 2022.

Více o sčítání:

Veškeré informace o sčítání jsou k dispozici na www.scitani.cz nebo na lince 840 304 050.

Rozhodný okamžik - půlnoc z 26. na 27. března 2021

Elektronické sčítání - od 27. března do 9. dubna

Distribuce papírových formulářů - od 17. dubna 2021

Odevzdání papírových formulářů - do 11. května 2021

Spustit audio

Související