Podívejte se, jak se mění pardubické nádraží. Už dva roky je z něj staveniště

9. listopad 2022 13:07

Hlavní vlakové nádraží v Pardubicích je už řadu měsíců velkým staveništěm. Modernizace celého železničního uzlu za několik miliard korun začala na podzim 2020 a ještě minimálně rok trvat bude. Za tu dobu se změnilo už mnoho věcí.

Některé změny cestující poznají na první pohled, jiné ani neuvidí, protože nebudou veřejné. Reportér Josef Ženatý a fotograf Honza Ptáček si staveniště důkladně prošli. Výrazně se například změnil vzhled výškové budovy bývalého hotelu, který má obnovenou typickou červenou fasádu.

Se stavbyvedoucím Markem Fibichem jsme po žebříku vylezli na střechu bývalého nádražního hotelu. Při pohledu po severní fasádě dolů jsou patrné výrazné odskoky. „Zazubení fasády tady bylo i předtím, ale pan architekt Řepa chtěl, aby pokračovalo i do atiky, do toho oplechování, což jsme splnili. Je to zubaté odspodu až nahoru.“

Na budově hotelu je navíc obnovené typické červené obložení. Při opravách museli stavbaři postupovat přesně podle pokynů památkářů. Takže třeba okna jsou nová, mají trojitá skla, ale vypadají stejně jako ta původní.

Lávka bude hotová přibližně za rok

Z jižní strany se otevírá výhled na celé nádraží. S Radomilem Novákem ze Správy železnic sledujeme první část nové lávky na Duklu. „První dvě pole jsou osazená, další postupně budeme navážet. Lávka má délku 192 metrů včetně schodišť.“

Rozestavěná lávka nad kolejištěm propojí pardubické nádraží s Duklou. Průhledné části tubusu budou vyplněné kovovou mřížkou, tzv. tahokovem

Lávka propojí halu se všemi nástupišti kromě pátého. „Páté nástupiště bude napojeno prostřednictvím podchodu, eskalátoru nebo výtahu,“ dodal Novák. Na každé nástupiště povedou dva eskalátory, na konci nástupiště pak budou schodiště včetně výtahů. Lávka bude přístupná 24 hodin denně. Přestože tubus vypadá uzavřeně, prostor by měl být vzdušný, průhledné části budou vyplněné mříží z tahokovu. Lávka by měla být hotová do konce roku 2023.

Ze střechy nádražní haly sledujeme první dvě opravená nástupiště. Rozdíl je vidět na první pohled. Opravená nástupiště mají například lepší osvětlení, jinou dlažbu, jinou konstrukci zastřešení a peróny jsou také vyšší, takže jejich hrana ve stejné úrovni jako podlaha nízkopodlažních souprav.

Třetí a čtvrté zatím opravené není, to se ale za pár měsíců změní. „Začneme 16. ledna nástupištěm číslo 4, prorazíme podchody k 5. nástupišti, čímž zprovozníme pro veřejnost 5. nástupiště. Tato rekonstrukce bude dokončena zhruba 30. 6.,“ vysvětluje Radomil Novák. Podle něj bude následovat oprava nástupiště č. 3 a 1a.

Bagr s pneumatickým kladivem demoluje schodiště v příjezdovém tunelu nádraží v Pardubicích. Místo schodů budou eskalátory

Páté nástupiště je kratší než ostatní a proto ho budou využívat hlavně osobní vlaky ze směru od Kolína a České Třebové.  U ostatních nástupišť tak bude víc místa pro dálkové spoje. Ke konci modernizace budou také přečíslované staniční koleje. Nově budou očíslované postupně od staniční budovy.

Učebny, pokoje, restaurace

Cestou na střechu výškové budovy jsme museli projít bývalým hotelem. Ten se postupně mění na kanceláře a školicí středisko, které bude využívat pro své potřeby Správa železnic. V některých patrech tak místo hotelových pokojů vznikají učebny, v jiných malé byty pro železničáře. V přízemí bude opět restaurace, ta bude sloužit jak zaměstnancům Správy železnic, tak veřejnosti, a to včetně venkovní předzahrádky. Nájemce, který se bude o její provoz starat, bude mít pod sebou i konferenční sál, který vzniká v místě bývalého kina Sirius. Podzemní prostor by měl sloužit železničářům, ale bude možné si jej i pronajmout.

Stavební část prací na modernizaci železničního uzlu Pardubice by měla skončit zhruba za rok. A to včetně podchodů, nových nástupišť nebo lávky na Duklu. Následovat pak bude osazení stanice zabezpečovacím systémem ETCS a v budoucnu by se opravy měla dočkat  i samotná odbavovací hala.

V hotelové chodbě jsou práce v plném proudu. V jednotlivých pokojích dělníci montují sádrokartonové podhledy
autoři: Josef Ženatý , pta

Související