Posvícenský nášup 29.11. 2008

29. listopad 2008

Začal prosince, poslední měsíc v roce, ale my se vrátíme do předchozího listopadu a v Posvícenském nášupu ještě jednou navštívíme obec Horní Ředice na Holicku, České Heřmanice a Dolany u Pardubic. Horní Ředice jsou obcí s dávnou historií, která sahá až do doby bronzové. Archeologické nálezy popelnic v žárových hrobech a keramiky platenicko únětické kultury dokládají, že obec patří mezi nejstarší v Pardubickém kraji. Název obce Ředice je převzat asi původně od rozbředlé půdy v okolí bahnitého potoka Řediny, později Ředičky, který dodnes obcí protéká. První písemné zmínky o Horních Ředicích se datují do roku 1336, kdy ves patřila k nedalekému panství Vysoké Chvojno. Až do doby vlády Marie Terezie byla ves spojena se sousedními Dolními Ředicemi. K rozdělení došlo při tvorbě tereziánského katastru a obě obce jsou dnes samostatné. Nejstarší dochovanou památkou je kamenná křtitelnice ve tvaru kalicha, pocházející pravděpodobně z husitského období. Dominantu obce tvoří novogotický kostel svatého Václava, postavený v roce 1862, s přilehlou dřevěnou starobylou zvonicí. Mezi další zajímavé památky bezpochyby patří pomník padlým vojákům, kteří bojovali v bitvě u Ostřetína a Horních Ředic v červenci 1758 v rámci tzv. sedmileté války. V ní se utkala vojska rakouské panovnice Marie Terezie a pruského krále Friedricha Velikého. Horní Ředice leží na trase Holice - Sezemice - Pardubice, asi jeden kilometr od Holic. Obec se od poloviny devadesátých let pravidelně účastní soutěže Vesnice roku a získaly již několik ocenění. Vedle nejvyšší zlaté stuhy za Vesnici Pardubického kraje jsou to dále ocenění za zeleň, péči o mládež, knihovnu a květinovou výzdobu. Obec Horní Ředice žije bohatým kulturním, společenským i spolkovým životem Dvacetičlenná kulturní komise zajišťuje pro občany řadu akcí, ať již se jedná o dětský karneval, vánoční koncerty či rozmanité kurzy. Do dění se ovšem zapojují i jednotlivé spolky. České Heřmanice jsou pro změnu jednou z nejstarších obcí na Litomyšlsku. Vesnice, která se skládá ze čtyřech místních částí - České Heřmanice, Borová, Netřeby a Chotěšiny. V současnosti v ní žije 529 obyvatel. V místní kronice je zaznamenána pověst, že někdy kolem roku 1300 přišla do Českých Heřmanic náhlá a velká povodeň, která zaplavila celou obec. Na kostele svatého Jakuba staršího je ve výšce zhruba tří metrů symbolický kříž, který ukazuje, kam až voda dosahovala. A protože kostel stojí na návrší, je jasné, že všechna stavení byla zaplavena až po střechy. V obci fungují Sbor Dobrovolných hasičů, který pomáhal v loňském roce s likvidací následků ptačí chřipky ve velkochovu v místní části Netřeby. Aktivní je i TJ Sokol České Heřmanice, Myslivecké sdružení Březina, Farní společenství sv. Jakuba a ČČK České Heřmanice. V pomyslném trojúhelníku, který tvoří města Pardubice, Hradec Králové a Lázně Bohdaneč leží obec Dolany. V místech, kde se nyní nachází katastr obce Dolan se v předhistorických dobách rozkládala "veliká bahna". Mokřiny se táhly přes území dnešních Opatovic nad Labem, Dolan až k Bohdanči. Název obce Dolany je patrně odvozen od přilehlých polních lánů. Ty totiž leží pod nedalekým návrším okolo sousední obce Křičeň a v dávné minulosti se jim říkalo "dolní lány", odtud tedy název Dolany. Úrodnost těchto polí, na nichž převažují písčité půdy, nejenže dávala bohatou obživu místním hospodářům, ale dala též vzniknout lidovému rčení "Dolany zlatem jsou kovaný a blátem lemovaný". Střed obce tvoří bývalé rozsáhlé grunty, jejichž majitelé pěstováním pšenice, cukrové řepy, ale i čekanky zbohatli. Proto také nechyběly na počátku 20. století peníze na stavbu kostela svatého Vojtěcha. Ten byl vysvěcen v roce 1914 a Dolanští si jej postavili na místě vysušeného rybníčku z vlastních prostředků. Proto je kostel dosud v majetku obce. Náboženské potřeby až do stavby kostela uspokojovala malá kaplička svatého Floriána, nejstarší památka v obci. Dolany dnes obývá 350 obyvatel, jejichž počet ovšem výrazně nekolísá. Sobota 29.11. po 12. hodině.

autor: Lukáš Peška
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser