Povodí Labe začne s další etapou protipovodňové ochrany Pardubic

20. červenec 2005

Povodí Labe začne už příští týden prohrabávat koryto řeky Labe. Toto opatření je další etapou protipovodňové ochrany Pardubic. Podle Oty Zikmunda z pardubického odboru životního prostředí by prohrábka měla účinně zabránit možným povodním okolo řeky.

"Prohrábka dna bude probíhat od zdymadla po soutok s Loučnou. Zapadá to do souboru staveb, kde se budují pravobřežné hráze, připravuje se levobřežní ochrana Pardubic. Toto je jedna ze staveb, která v přírodě nebude vidět, protože tím, že se zkapacitní koryto, nevzniknou vysoké hráze. Nebude to tak vidět, prakticky je to vyhovění přírodě a lidskému oku."

Logo
Spustit audio