Pravidla soutěže "Prodloužíme vám prázdniny" a věnujeme pobyt v lázních nebo wellness hotelu

17. září 2015

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Pardubice s názvem „Prodloužíme Vám prázdniny“ a věnujeme pobyt v lázních nebo wellness hotelu. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Pardubice.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Pardubice, sídlem Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice (dále jen "provozovatel").

2. Ceny do soutěže věnovaly: Lázně Velichovky, Hotel Bystré u Poličky, Lázně Bohdaneč a Hotel Jezerka Seč.

3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na území Pardubického kraje od 14. 9. 2015 do 20. 9. 2015.

4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

5. Jakmile ve vysílání uslyšíte deset pouze česky zpívaných písniček hraných za sebou a budete první, kdo zavolá, rovnou vyhráváte pobyt v lázních Velichovky, Hotelu Bystré u Poličky, Lázních Bohdaneč a Hotelu Jezerka Seč. Do soutěže je možné se dovolat a tím vyhrát cenu pouze jedenkrát v průběhu jejího trvání. Výhru nelze delegovat na jinou osobu.

6. Zavolejte na telefon 466 500 616 pokud ve vysílání mezi 5 a 19tou hodinou zahrajeme za sebou deset česky zpívaných písniček. Jakékoli mluvené slovo, či přerušení, nemá vliv na deset po sobě jdoucích česky zpívaných písniček.

7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne 2.10. osobně na Zámku Litomyšl v rámci přímého přenosu, který bude realizovat ČRo Pardubice. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.

8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou.

9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: http://www.pardubice.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.

10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.

15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Pardubice a vystaveno na internetové adrese http://www.pardubice.rozhlas.cz.

autor: OUL
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.