Silnice I/34 ve Svitavách se konečně dočká pořádné opravy

Výtluky na silnici I/34 ve Svitavách

Silnice I/34 ve Svitavách připomíná v současné době dráhu pro automobilovou rally. Situace se opakuje každé jaro, na cestě díra za dírou a řidič s obavami čeká, do které se mu povede najet a přijít o poloosu nebo jinou část auta.

Dobrou zprávou je, že silničáři se rozhodli letos tuto vozovku opravit pořádně, horší je, že to bude znamenat několik měsíců komplikací v dopravě. Redaktorka Věra Pavlasová se přesvědčila, že silnice, po které povede objízdná trasa, je už teď přetížená hlavně kamiony.

„Tady vidíme, že tato komunikace je dopravně vytížená, malinko se zde zvýší doprava i s částečnou uzavírkou komunikace I/34, která bude v letošním roce rekonstruována,“ říká místostarosta Pavel Čížek.

Provizorní opravy nestačí

Informuje také, kdy začnou práce a proč musí být silnice I/34 obnovována. „Práce podle harmonogramu ředitelství silnic a dálnic by měly být zahájeny v dubnu letošního roku. Měly by být ukončeny v měsíci listopadu. Pokud se podíváme na stav komunikace, tak vidíme, že se zde dělaly částečné opravy, které nedostačovaly zatížení. Vždy po zimě vznikaly trhliny, díry. Je to prostě ve špatném stavebně technickém stavu. Touto rekonstrukcí by mělo dojít k odfrézování živičných koberců, vyspravení podkladních vrstev, řešení odvodnění, úpravě zeleně podél komunikace, nájezdů.“

Výtluky na silnici I/34 ve Svitavách

Silničáři budou opravovat komunikaci už od kruhového objezdu až na výjezd na silnici I/35.

Čížek upřesnil, jak budou probíhat uzavírky.

„Určitě to nebude za úplné uzavírky, bude to jenom za částečné uzavírky. V určitých obdobích, kdy se budou dělat práce na finálním povrchu, bude doprava odkloněna jako celek, ale určitě to nebude po celou dobu výstavby.“

Největší komplikace by mohly být pro řidiče v květnu a červnu a možná i v měsíci září, kdy by se měly ukončovat veškeré práce.

Čížek také řekl, co bude ze silnicí přes Lačnov, až oprava I/34 skončí.

„Tato silnice je komunikací mezinárodní. Očekáváme, že zklidnění dopravy by mělo přijít jedině s budoucím obchvatem města. Nicméně řešíme problém zatíženosti této komunikace. Bylo dojednáno s ředitelstvím silnic a s krajským úřadem, že dojde k zjednosměrnění této komunikace z hlediska nákladní a kamionové dopravy.“

To ale až na podzim, až bude opravena silnice I/34 ze Svitav po odbočku na Moravskou Třebovou.