Skanska doplnila podklady pro žádost o pokračování těžby v lomu Zárubka

13. červen 2022 06:50

Krajští úředníci budou znovu posuzovat žádost o pokračování těžby v lomu Zárubka u Prosetína. Majitelé chtějí získat povolení na dotěžení zásob. Provoz měl skončit letos, pokud vlastníci uspějí, může dobývání kamene pokračovat ještě skoro dvacet let.

Po nesouhlasu několika sousedních obcí už krajský úřad jednou pokračování těžby zamítl. Společnost Skanska, které lom patří, plán upravila a zredukovala. Dokumentaci teď ještě nechala doplnit o dopravní studii a také třeba vyhodnocení případných zdravotních rizik kvůli zpracování kamene se zvýšenou radioaktivitou.

Na připomínky budou krajští úředníci čekat do začátku července, pak žádost o povolení těžby znovu posoudí.

Spustit audio

Související