Spor o nelegální parkoviště v centru Pardubic pokračuje

25. říjen 2016

První městský obvod Pardubice zřídil u letního stadionu na ploše pokryté štěrkem stání pro 70 aut a vybírá na místě parkovné. Jenže podle úředníků z odboru dopravy a stavebního úřadu je možné zpoplatnit jen místní komunikaci, což pozemek nesplňuje. Starosta obvodu Jaroslav Menšík ale tvrdí, že zákon to umožňuje.

Na toto parkoviště upozornil při nedávném jednání zastupitelstva města Jiří Lejhanec ze sdružení Patrioti, který je zároveň radním prvního městského obvodu.

Primátor Martin Charvát z ANO proto požádal úředníky z odboru dopravy a stavebního úřadu, aby situaci prověřili. A podle nich parkoviště není legální. Vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal ale dnes řekl, že teprve připravuje kontrolní prohlídku a nebude tedy zatím spekulovat.

Argumenty prvního městského obvodu

Starosta Jaroslav Menšík z hnutí ANO dnes řekl, že nechal věc posoudit právní kanceláře a závěr je, že parkoviště není a nemůže být posuzováno podle zákona o místních komunikacích, protože není na místní komunikaci.

„Provozování parkoviště na předmětném pozemku je naopak provozováno na základě živnostenského zákona v rámci podnikatelské činnosti městského obvodu Pardubice I. Z tohoto důvodu je rovněž za stání motorových vozidel vyžadována od jejich uživatelů úplata,“ dodal Menšík.

Menšík také zpochybnil tvrzení primátora, že podle územního plánu a především podle zaregistrované studie se na tomto území počítá s veřejnými sportovišti přírodního charakteru, nikoliv se zpoplatněným parkovištěm či odstavnou plochou.

Stání v ulici U Stadionu v Pardubicích

Podle starosty je naopak v územním plánu tento pozemek označený jako plocha občanské vybavenosti, případně přestavbové území, a to parkoviště nevylučuje.

Parkoviště je od léta

K problému se vyjádřil i odbor dopravy a jeho vedoucí Vladimír Bakajsa trvá na tom, že parkoviště je nelegální: „Je neumím posoudit živnostenský zákon. Já si myslím, že z hlediska zákona o pozemních komunikacích je to nelegálně.“

Celou věc teď prošetří stavební úřad. Jaroslav Menšík řekl, že je připravený respektovat rozhodnutí úřadu, takže i parkoviště zrušit.

Otázka je, proč vůbec zastupitelé a úředníci začali celou věc řešit až teď, když je parkoviště zpoplatněné od léta. A další otázka je, jak to celé souvisí s nedávnou iniciativou některých zastupitelů prvního městského obvodu starostu Menšíka odvolat, i když nakonec návrh nikdo nepodal.

autor: ba
Spustit audio