Stromem roku se stala lípa, pod kterou tábořil Žižka i Komenský

20. říjen 2016

Titul Strom roku 2016 ve čtvrtek získala lípa z Lipky na Chrudimsku, k níž se váže mnoho pověstí. Říká se například, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že tam krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. Její stáří se odhaduje na 800 let. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončily břestovce z Ústí nad Labem, jako třetí dub z jihočeských Borovan.

Vítězná lípa roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, které je dnes upravené jako hrobka původních majitelů panství Kustošů. První panské sídlo zde postavili už ve 13. století. K lípě se váže řada doložitelných událostí i nejrůznějších pověstí. Traduje se například, že láska partnerů, kteří se pod památnou lípou pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá životní úskalí.

Celkový počet hlasů v anketě dosáhl více než 175.000, z toho vítězná lípa obdržela přes 55.000 hlasů. „Rozdíl mezi prvním a druhým místem byl přitom značný, lípa na Lipce vyhrála suverénně, druhý strom v pořadí získal 22.000 hlasů,“ řekla za pořadatele Adéla Mráčková.

Rozhodovat o vítězi ankety bylo možné prostřednictvím dárcovských SMS a hlasovacích archů. Hlasování bylo zpoplatněné. Letošní výtěžek přesáhl 175 tisíc korun, ty organizátoři rozdělí mezi dvanáct finálových stromů podle toho, kolik se pro každý strom podařilo nasbírat. Peníze se použijí k péči o stromy, úpravě jejich okolí nebo k výsadbě nových stromů.

Čtěte také

Novinkou byla možnost hlasovat prostřednictvím recyklace použitých mobilů. Za každý odevzdaný mobil získal finálový strom 20 hlasů navíc. Lidé takto předali k recyklaci více než 6000 starých mobilních telefonů.

Anketu pořádala již popatnácté Nadace Partnerství. Její výsledky vyhlásila v Brně. Nadace obdržela 57 návrhů na Strom roku, dvanáct finalistů vybrala odborná porota. Lípa z Lipky jako vítěz národní ankety bude Českou republiku zastupovat v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku 2017.

Anketa Strom roku chce zvýšit zájem veřejnosti o městskou zeleň a přírodu a podle pořadatelů se to daří. Během všech 15 ročníků obdrželi pořadatelé 1214 návrhů na Strom roku a do zpoplatněného hlasování se zapojilo přes 568.000 lidí. Hlasující v anketě přispěli na péči o stromy částkou více než 2,27 milionu korun.

V roce 2015 získala titul Strom roku lípa z Tatobit na Semilsku, s níž je spjato mnoho pověstí a básní. Traduje se, že je tisíciletá, odborníci ale odhadují její stáří na 650 let.

zdroj: ČTK
Spustit audio