Už brzy se odhalí nejstarší pardubický skaut

3. říjen 2014

Stoletou tradici mají skauti v Pardubicích. Připomene to série akcí, která začne v pondělí. Informaci potvrdili Jiří Klaban-Kyb a Jan Kašpar-Benny. Zahájení „100 let pardubického skautingu“ obstará prohlídka centra Vinice. Program zaujme hlavně lidi, co se zajímají o výchovu dětí.

Sobotní program čistě pro skauty

Od úterý do čtvrtka budou připravené prezentace fotografií a krátkých filmových klipů. „V jednotlivých dnech se dozvíte o tom, jak se skauting může projevit v osobním životě anebo uslyšíte zážitky z cest po světě, případně uvidíte snímky renomovaných skautských fotografů. Vrchol oslav pro skauty pak připadá na sobotu 11. října,“ říká Jan Kašpar-Benny.

Doplnil ho Jiří Klaban-Kyb: „Vymysleli jsme, že zkusíme sehnat sto momentálně nejstarších skautů Pardubicka. Účastníci se budou registrovat a my je do té stovky seřadíme.“

Veřejnost je zvaná spíš na nedělní část oslav. Plánuje se například putování po klubovnách, hry anebo prezentace životních cest spojených se skautingem.

Historické kořeny

Skautské kořeny ve městě sahají až do roku 1913, kdy byla v Pardubicích přednáška o novém fenoménu. Té se chytnul profesor reálky Chlupáč. Se svou sextou začal skauting provozovat. Celou výzbroj si objednal z Anglie a uspořádal skautský putovní tábor. Do aktivit ale v roce 1914 zasáhla první světová válka. Proto se skauti nejdřív obtížně etablovali.

autor: MAL
Spustit audio