V Pardubicích začalo fungovat nové vzdělávací centrum

18. červen 2007

Projekt pardubické univerzity nabízí poradenské služby v oblasti tradičních i novodobých náboženských hnutí. Prostřednictvím konzultačního centra chce oslovit nejen širší veřejnost, ale také učitele a výchovné poradce. Proč se univerzitní pedagogové rozhodli pro osvětu právě v této sféře, vysvětluje garant projektu docent Ivan Štampach.

"Tato tématika nebyla dlouho dostatečně pokryta. Různé jiné disciplíny se v minulém režimu v různém ideologickém zkreslení vyučovaly, ale religionistika prostě vůbec. Samozřejmě od té doby uplynulo osmnáct či devantenáct let, ale ti, kteří by to měli dalším pedagogům předávat, nejsou dostatečně připraveni, to je ta starší generace. Je třeba něco dotahovat pro ty, kteří se to na pedagogických fakultách ještě nestačili dovědět, nebo ty, kteří dokonce na některých pedagogických fakultách, myslím dodnes, nemají tuto tématiku. Prostě to nahrazuje nedostatek informací, který v této oblasti existuje."

autor: wol
Spustit audio