Ve Chvaleticích padly pokuty za skládku

4. červen 2007

Oblastní inspektorát životního prostředí v Hradci Králové udělil pokuty za nelegální sklad a manipulaci s toxickými látkami. Inspektoři objevili nebezpečné chemikálie v minulém roce na půdě bývalého průmyslovém areálu. Více podrobností sděluje ředitel královéhradecké inspekce Radomír Hyšpler.

"V současné době jsme udělili dvě pokuty, i když jsme zahájili čtyři správní řízení. První pokuta byla panu Fryčerovi. Bylo to za to, že prováděl likvidaci odpadu bez příslušného souhlasu. Výše pokuty byla dvě stě tisíc korun. Zrovna tak společnosti Avok, v současné době v likvidaci, byla uložena pokuta ve výši šest set tisíc korun za to, že předávala odpady osobě neoprávněné k využívání odpadu."

autor: wol
Spustit audio