Vláda přijala rozhodnutí o židovském majetku konfiskovaném nacisty

10. prosinec 2006

Bez pozornosti veřejnosti přijala vláda minulý měsíc důležité rozhodnutí, které se týká židovského majetku konfiskovaného nacisty. Více k tomuto tématu napsal tajemník Federace židovských obcí v České republice dr. Tomáš Kraus.

Před šesti lety skončila svou činnost Smíšená pracovní komise vlády České republiky a Federace židovských obcí, zabývající se zmírňováním některých majetkových křivd, které byly v období 2. světové války napáchány na židovských občanech. Zvláštní pozornost přitom byla věnována uměleckým předmětům ukradeným nacisty. Ty jsou dodnes roztroušeny doslova po celém světě a jejich osudy by mnohdy vydaly na dlouhé romány. Pátrání po takových předmětech je dlouhodobým úkolem, jímž bylo k 1. listopadu 2001 pověřeno Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Pět let poté, letošního 1. listopadu, vláda České republiky schválila na návrh ministra kultury prodloužení činnosti uvedeného Centra až do roku 2011. Jak posléze řekl předseda vlády Mirek Topolánek na tiskové konferenci, vláda tento bod svého programu přijala jednomyslně a neměla s tím "žádný problém". Byl tak splněn jeden z předpokladů k tomu, abychom se, alespoň částečně, vypořádali s obtížnou problematikou dědictví holocaustu - šoa.

Centrum navázalo na činnost někdejšího expertního týmu Smíšené komise. Ten pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku, hlavně uměleckého charakteru. Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války však svou náplň práce rozšířilo. Začalo provádět důkladný výzkum v našich i zahraničních archivech, zkoumalo přírůstkové a inventární knihy jednotlivých muzejí a galerií. Díky úzké spolupráci Centra s Ministerstvem kultury byla vytvořena databáze uměleckých předmětů, které byly konfiskovány během 2. světové války a které se nacházejí v českých a moravských státních institucích. Dnes je na tomto seznamu na 20.000 položek, avšak jen asi 500 z nich bylo vydáno původním majitelům či jejich dědicům. Podrobný seznam lze nalézt na zvláštní webové stránce, zřízené k tomuto účelu, a dá se předpokládat, že se během dalších let ještě podstatně rozroste.

Za pět let činnosti vykonalo Centrum, vedené od svého vzniku dr. Helenou Krejčovou, obrovský kus práce. Přesto není jeho bádání zdaleka u konce. Pracovníci Centra se totiž vydali nejen do sbírek muzejí a galerií v Čechách a na Moravě, ale i do mnoha světových institucí v Německu, v Anglii nebo v Izraeli. Výsledkem je postupné odkrývání fascinujících údajů a skutečností z let nesmírných lidských tragedií.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio