Z lesa na Studánce mizí náletové dřeviny

12. únor 2015

Už druhý týden ve studáneckém lese na Dubině pracovníci Služeb města Pardubic vyřezávají náletové keře a stromky na cestách lesem. Chtějí tak les prosvětlit a zároveň přispět k větší bezpečnosti.

„Chceme, aby do Studáneckého lesa chodilo na procházky stále více lidí a nemělo obavy z hustého houští podél cest. V rámci posílení rekreačního využití Studáneckého lesa bylo zahájeno vyřezávání tohoto podrostu a jeho vyvážení podél vyšlapaných cestiček. Pracuje se například v okolí stávajícího dětského hřiště, prosvětlujeme také celou cestu k bývalé hájovně. Dlouhé větve na mnoha místech zasahovaly do cesty a ohrožovaly procházející,“ uvedl vedoucí odboru životního Miroslav Míča.

Podrost bude odstraňován po obou stranách pěšin a cest v šíři pět metrů od každého kraje a klest bude prodán na štěpku.

Náletové dřeviny mizí z lesa na Studánce

„Prosvětlují se nejfrekventovanější cesty v lese v uvedené šíři v celkové délce takřka 2,5 kilometru. Pro naše pracovníky je to zdlouhavá práce, protože les je vybudován na místě bývalého rybníka, kde se náletovým dřevinám daří víc než dobře. Věříme ale, že i přes nepříznivé počasí v minulých dnech stihneme do jarních prázdnin vše prosekat,“ řekl Vlastislav Šanda ze Služeb města Pardubic.

Kromě hromad čerstvě posekaných větví a keřů se však v některých částech Studáneckého lesa objevily další hromady odpadu, nejspíše od lidí z obvodu.

Vánoční stromky ani zahradní odpad do lesa nepatří

„Obyvatelé města nám do lesa nosí vánoční stromky, větve z ovocných stromů i ozdobných keřů a další zelený odpad. Sice je to lepší než pneumatiky, sanitární keramika, plechovky či plasty, kterých nám trochu ubylo, ale stále se jedná o odpad. Lidé by si měli uvědomit, že i bioodpad musíme sebrat, navozit v lese na hromady a odvézt do sběrného dvora,“ dodal s Vlastislav Šanda.

Podrost ve Studáneckém lese se ve velkém vyřezává poprvé, kvůli bezpečnosti i estetičnosti se však do budoucna počítá se zpravidelněním pročišťování.

autor: pta
Spustit audio