Živá laboratoř oceněna akademií věd

Dolní Dobrouč. Bohuslav Pecháček a Jana Davidová

2. místo v kategorii „Audio/Video“ v soutěžní přehlídce popularizace vědy SCIAP 2013 získal společný pořad Českého rozhlasu Pardubice Univerzity Pardubice.

Pořad připravuje autorka námětu Jana Davidová

O umístění univerzity v soutěži SCIAP (SCIence APproach) rozhodla odborná komise, která hodnotila celkem 36 projektů rozdělených do pěti kategorií. Vítězové 3. ročníku soutěže byli vyhlášeni 3. prosince 2013 v Praze.

Soutěž SCIAP vyhlašuje Středisko společných činností Akademie věd ČR a předmětem soutěžní přehlídky je vyhodnocení a veřejné představení nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce.

Pořad do soutěže SCIAP přihlásila Univerzita Pardubice jako společný projekt.