Dohoda mezi Region Centre a Pardubickým krajem

5. listopad 2002

Návrh Dohody mezi francouzkým regionem Centre /sántr/ a Pardubickým krajem dnes svými podpisy stvrdili zástupci obou stran. Smyslem dohody je spolupráce v ekonomické oblasti, pomoc při získávání peněz z evropských fondů či kulturní a sportovní výměny. Hejtman Roman Línek dodal..

Je to vlastně v takovéto konkrétní podobě první dohoda mezi nějakým regionem z členských zemí Evropské unie a Pardubickým krajem. Vemu-li v potaz to, že region Centre má téměř dva a půl milionu obyvatel. I po stránce průmyslového rozvoje je to region, který nám může velice pomoci i v rámci vstupu do Evropské unie a hledáním pozice našeho kraje.

pardubický kraj
autor: ba
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, šéfredaktorka Radia Wave

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.