Druhé nejnižší platy v ČR. Lékařům v Pardubickém kraji chybí do průměru 18 tisíc měsíčně

7. prosinec 2022 07:10

Mzdy lékařů v Pardubickém kraji patří k nejnižším v Česku. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V průměru berou lékaři v našem regionu o skoro 18 tisíc korun měsíčně méně, než jejich kolegové ve zbytku republiky.

Podle dat ČSÚ z minulého roku měli doktoři v našem regionu průměrnou hrubou mzdu lehce přes 66 tisíc korun. Celorepublikový průměr je ale skoro 84 tisíc. Méně než v Pardubickém kraji brali lékaři jen ve středních Čechách. Mluvíme o průměrné mzdě. Pokud bychom ale vzali v potaz tzv. medián hrubé mzdy, který je ve statistice průkaznější veličinou, ten je dokonce v Pardubickém kraji ještě nižší. Konkrétně mírně přes 59 tisíc a rozdíl s celostátním mediánem je skoro 20 tisíc korun.

Dříve drželi krok

Lékaři v Pardubickém ale nebývali vždy se svými platy tak výrazně pozadu. Například ještě v roce 2016 byla průměrná hrubá mzda lékařů v Pardubickém kraji na úrovni celostátní průměrné hrubé mzdy. Náš region byl v pomyslném žebříčku všech krajů někde uprostřed.

Finance, zdravotnictví

Situace se ale za šest let změnila, a i když mzdy doktorům celou dobu rostly, ve většině tehdy slabších regionů se zvedaly rychleji, a tak se Pardubický kraj v tomto srovnání propadl na předposlední místo. Může to samozřejmě být i jeden z důvodů, proč se zdravotnické provozy v našem regionu potýkají s nedostatkem personálu.

Kdo propadne sítem

Pravdou je, že skutečný měsíční příjem lékařů bývá vyšší, protože statistický úřad pracuje jen s údaji o příjmech doktorů ze zaměstnaneckého poměru. Nezapočítávají se tam například dohody o pracovní činnosti, které jsou využívané třeba pro ústavní pohotovosti, případně kromě své stálé praxe mohou pracovat na dohodu ještě někde jinde a to už statistiky nezohledňují.

Stejně tak v nich nejsou zahrnuté ani osoby podnikající, což je případ často třeba praktických lékařů nebo ambulantních specialistů, kteří nejsou ničí zaměstananci a svou ordinaci a praxi mají vlastně jako firmu.

Spustit audio

Související