Hlinecká sjezdovka bude mít novou tvář

Hlinecká lyžařská sjezdovka dostane novou podobu. Po terénní úpravách, které se uskuteční v tomto roce, se sjezdovka rozšíří. První práce budou hotovy na podzim tohoto roku. Do budoucna počítá projekt také s přemostěním silnice první třídy. Náklady na celkovou úpravu sjedovky odhaduje strarosta Hlinska Robert Vokáč zhruba na 20 až 30milionů korun.

"To zahrnuje přemostění silnice a veškeré dopravní značení a dopravní úpravy, ale zahrnuje to i nový tlakový systém na vodu pro sněhová děla,další sněhová děla a dvousedačkou lanovku. Je hotová studie a teď se budeme věnovat výkupu pozemků a zpracování projektové dokumentace. Územní plán za tímto účelem upravujeme a nedávno zastupitelstvo města schválilo už zadání změny, takže nyní specializovaná firma provede veškeré náležitosti úřední, aby se změna mohla provést."

Sjezdovka