Jevíčko 15.2.2009

15. únor 2009

V písni pánů Svěráka a Uhlíře se zpívá o náměstí v Jevíčku, kde potkali malou Evičku. Posteskla si na nudu a samotu. Dnes se z ní stala nejkrásnější holka Jevíčka a je právem pyšná na město, ve kterém žije, to je přirozeným středem půvabné oblasti, nazývané pro svou mimořádnou úrodnost Malá Haná. "Doba založení Jevíčka není úplně jednoznačná. Existuje celá řada pověstí, ale je jisté, že Jevíčko existovalo jako slovanská obec již v 12. stol. Jako město je postavili kolonisté v první polovině 13. stol. V r. 1258 bylo povýšeno králem Přemyslem Otakarem II. na město královské s Magdeburským právem", prozradil mi při natáčení rozhlasového Posvícení kronikář Jevíčka František Plech. Jevíčko v loňském roce tedy oslavilo 750 let a při té příležitosti světilo městský prapor s markraběcí stříbrně a červeně šachovanou orlicí vpravo hledící, v modrém poli, se zlatou korunkou a zbrojí (tj. zobákem a spáry). Na prsou má štítek s písmenem "G" , které značí v novočeštině "J". "Město má elipsovitý tvar přizpůsobený výspě, na které bylo založeno. Ve svém středu má téměř pravidelné čtvercové náměstí z jehož koutů se rozbíhají v pravoúhlých směrech ulice. Město mělo též oválné kamenné hradby, které jsou dodnes částečně zachovalé, se čtyřmi branami, kterými vedly přesně dle světových stran na náměstí hlavní silnice", dodává kronikář František Plech. K dominantám Jevíčka patří Městská věž, původně gotická stavba, která doplňovala obranný systém města. Byla postavena současně s hradbami a z hradební zdi se do ní také vcházelo. Zvony z blízké zvonice sem byly zavěšeny r. 1709. Dochoval se z nich ten největší z r. 1509 o váze 1 680 kg a oslaví tedy letos rovných 5OO let. Další zajímavou stavbou, kterou rozhodně nepřehlédnete je Kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1762 - 1766. Zajímavý je barokní interiér a za pozornost stojí socha P. Marie na hlavním oltáři, přenesená do Jevíčka r. 1617 a původně umístěná v kapli nad hrobkou pánů Žalkovských ze Žalkovic. Nesmím zapomenout ani na renesanční zámek z roku 1559, který nechal vystavět Prokop a Jetřich Podstatský z Prusínovic jako tvrz. Zajímavé je i nejbližší okolí Jevíčka s gotickým kostelíkem svatého Bartoloměje společně s malým hřbitůvkem pro obce Bělá, Zadní Arnoštov a Víska. V blízkosti hřbitůvku se našel střepový materiál z dávné vsi Ursedel, která v 12.-13. stol. zanikla. Kousek za Jevíčkem také stojí v krásném a stavebně zajímavém slohu ústav, který se zabývá léčbou i mimoplicní tuberkulózy. V letech 1918 - 26 byla dokončena hlavní budova s lehárnami a její spojení koridory s budovou kuchyně a jídelnami. Brzy se stala léčebna známou nejenom u nás, ale také v zahraničí. V roce 1995 se spektrum poskytované zdravotní péče rozšířilo o další významný obor - léčebnou rehabilitaci, což velkou měrou přispělo k dalšímu rozvoji ústavu a jeho modernizaci. U příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město královské byl v průběhu července zprovozněn městský okruh Jevíčko. "Okruh si klade za cíl seznámit občany a návštěvníky alespoň s některými úseky bohaté historie města, představit památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem. Tvoří jej 7 stanovišť s informačními tabulemi popisujícími pamětihodnosti v konkrétní lokalitě", provedl mě po části okruhu starosta Jevíčka Roman Müller. "Okruh uzavírá informační tabule s mapou regionu na budově Městského úřadu v Jevíčku na Palackého náměstí. Duchovním otcem rozmístění jednotlivých stanovišť a trasy okruhu je dlouholetý jevíčský turista pan Josef Peka, na textové části spolupracovali Miroslav Šafář, Jan Suchomel, František Plech a Andrea Ulčová", dodává pan starosta. V informačním centru Zámeček je pro zájemce k dispozici tištěný Průvodce městským okruhem Jevíčko. Okruh nás v budoucnu provede náměstím, které se v horizontu několika let změní k nepoznání. Zmizí beton a bude nahrazen kamennou dlažbou, upraví se okolní ulice a změní se i autobusové nádraží. Autobusy tu nebudou dlouho stát, ale spíše jen projíždět. Cestující vystoupí, nastoupí a autobus pojede parkovat z centra. Vznikne pasáž u ulice Kostelní, kde bude veřejné wc. Budova městského úřadu bude tak do budoucna bezbariérová. Více se dozvíte na www.jevicko.cz Neděle 15.2. po 12. hodině.

autor: FIN
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.